fbpx

Uniwersalny nawóz azotowy Ultra Mocznik

ultra mocznik 10430

ultra mocznik 10430

Uniwersalny nawóz azotowy, polecany również do stosowania dolistnego.

Wśród nawozów azotowych mocznik wyróżnia się największą zawartością składnika pokarmowego (N) oraz jego organiczną formą. Zawiera bowiem 46% azotu w formie amidowej (NH2). W warunkach glebowych forma ta przechodzi w postać amonową (NH4), która w toku dalszych przemian może przejść w formę azotanową (NO3). Intensywność procesu przemiany mocznika zależy głównie od temperatury, wilgotności, odczynu gleby oraz aktywności mikrobiologicznej.

UltraMocznik jest nawozem uniwersalnym, który może być stosowany przedsiewnie jak i pogłównie pod wszystkie rośliny uprawne. UltraMocznik powoduje 2-4 krotnie mniejsze zasolenie gleby niż inne formy azotu oraz wpływa na mniejszą akumulację azotanów w roślinach.

Niezwykle ciekawe jest też stosowanie dolistnie czyli oprysku roztworem wodnym. Forma amidowa azotu sprawia, że charakteryzuje się znacznie mniejszymi właściwościami parzącymi niż inne nawozy azotowe. Jednakże stężenie nawozu w cieczy musi być dostosowane do gatunku i fazy rozwojowej rośliny. Aplikacja dolistna łącznie z siarczanem magnezu zwiększa bezpieczeństwo zabiegu i efektywność plonotwórczą zawartych w cieczy roboczej pierwiastków.

Uprawa Spodziewany plon (t/ha) Dawka nawozu (kg/ha)
Zboża ozime 8 150-300
Zboża jare 6 200-300
Rzepak ozimy 4 200-400
Kukurydza 8 150-350
Buraki cukrowe 50 200-350
Ziemniaki 50 200-350
Użytki zielone 40 200-300

*dawkowanie uzależnione od zasobności gleby w przyswajalne składniki pokarmowe.Polecamy również

Uniwersalny nawóz azotowy Ultra Mocznik