Mieszanka OST 6

Nasiona traw MILK UP

Mieszankę OST 6 najlepiej zastosować, gdy zależy nam na stworzeniu pastwiska o wysokiej smakowitości i odporności na intensywne wypasanie.

Duży udział życicy trwałej w mieszance gwarantuje szybkie odrosty runi oraz jej wysoką jakość pastewną, a dodatek koniczyny białej zapewnia wysoki poziom białka zielonki lub sianokiszonki.

OST 6 nadaje się na większość gleb mineralnych o klasach od I do V. Najbardziej polecana jest na gleby zasadowe o odpowiedniej wilgotności.

PRODUCENT: Barenbrug

PRZEZNACZENIE: koszenie, pastwisko, trwałe użytki zielone