Nessie PZO

Soja - odmiana Nessi PZO
nasiona straczki bobowate osadkowski

Rejestracja: Niemcy 2020, Austria 2019

Hodowla: IGP

Dlaczego warto wybrać nasiona soi Nessie?

numer 1 w plonie w regionie centralnym Polski w badaniach PDO COBORU 2020 r.

bardzo wysokie i stabilne plonowanie - 110% wzorca w COBORU 2020 r.

wczesny termin zbioru

PARAMETRY AGROTECHNICZNE

SIEWgęstość siewu

60-70 ziaren m2

(4-4,5 jednostki na 150 000 n/ha)siew

temperatura gleby 10°C


rozstaw rzędów

15-24 cm


głębokość siewu

3-4 cm

TOLERANCJA NA CHOROBYbakteryjne

WYSOKA


wirusy

WYSOKA

MORFOLOGIA I GENETYKAwczesny wigor

DOBRY


grupa wczesności

ŚREDNIOWCZESNA


wysokość roślin

ŚREDNIE


odporność na wyleganie

DOBRE


odporność na pękanie

BARDZO DOBRA


MTN

ŚREDNIA (4)


kolor znamienia

CIEMNY


zawartość białka

BARDZO WYSOKA


zawartość tłuszczu

WYSOKA


ŹRÓDŁO: doświadczenia własne hodowcy

ODMIANA NESSIE - PLONOWANIE

W doświadczeniach PDO COBORU 2020 r. odmiana soi NESSIE PZO osiągneła średni plon na poziomie 110% wzorca. Przypomnijmy, że wzorzec plonował 31,9 dt/ha.

Jeżeli chodzi o plonowanie według regionów, to najlepiej soja plonowała na północy (było to 124% wzorca), równie dobrze było w centralnej Polsce (plon wyniósł 113%). W pozostałej części kraju Nessie PZO osiagała 103%.

124%

PÓŁNOC

113%

CENTRUM

103%

POŁUDNIE