Rośnij z nami! Pszenica ozima APOSTEL (cz. 1)

pszenica ozima Apostel

pszenica ozima Apostel

Województwo zachodniopomorskie, pow. sławieński, 27.03.2019 roku


„Rośnij z nami” to cykl informacji polowych, opisujący i ilustrujący technologię prowadzenia upraw oraz poszczególne fazy rozwoju wybranych odmian zboża, rzepaku i kukurydzy.

Pszenica ozima Apostel została posiana po ziemniakach 10. października 2018 roku. Co ciekawe siew nie był poprzedzony nawożeniem NPK, ponieważ stanowisko miało wyskoki poziom tych makroskładników. Norma wysiewu to 4 jednostki siewne na ha; co daje obsadę 320 ziarniaków na m2. Nasiona odmiany Apostel zostały zaprawione Nano-Gro Forte Super Start. Preparat ten kompleksowo wpływa na wzrost i metabolizm roślin jednocześnie indukując ich odporności na choroby i warunki stresowe. Jesienią był wykonany zabieg herbicydowy w postaci 0,35 Expert Met. Odmiana Apostel mimo ciężkich jesiennych warunków wykazała mocny wigor. Po ruszeniu wiosennej wegetacji został podany azot w postaci saletry amonowej w ilości 85 kg czystego składnika na ha. Duża dawka azotu spowodowała, że Apostel bardzo dobrze się dokrzewił i obsada źdźbeł na dzień 20. marca 2019 wynosiła 800 sztuk/m2, a rośliny znajdowały się w fazie pełni krzewienia. W najbliższym czasie będzie wykonany zabieg ochrony fungicydowej oraz nawożenia dolistnego. Planowany jest Tern Premium 0,8 l/ha + Profiniti 0,3 l/. Nawożenie mikro elementowe zostanie oparte o nawozy dolistne: Alfa Mikro 2 l/ha + OSD Mikro Zboże 2 kg/ha. Mikroskładniki zawarte w nawozach są w postaci chelatów, dzięki czemu efektywnie odżywiają rośliny oraz dają bezpieczeństwo w mieszaninach zbiornikowych.


Krystian Kaczmarek

Doradca Agrotechniczny Osadkowski SAPolecamy również

„Rośnij z nami” to cykl informacji polowych, opisujący i ilustrujący technologię prowadzenia upraw a także fazy rozwoju zboża, rzepaku, kukurydzy. Pszenica ozima Apostel.