Alfa Mikro

Alfa Mikro jest wysoko skoncentrowanym nawozem mikroelementowym, w którym składniki są schelatowane przez EDTA (nowoczesny chelat). Jest uniwersalny w zastosowaniu pod różne uprawy. Można / trzeba go uzupełniać pozostałymi nawozami z naszej oferty w zależności od potrzeb pokarmowych poszczególnych upraw. Jest odpowiedzią na potrzebę rynku w zakresie efektywnego dokarmiania mikroelementami i bezpieczeństwa stosowania w mieszaninach z innymi nawozami dolistnymi, a także środkami ochrony roślin.

Korzyści ze stosowania nawozu:

 • składniki w pełni rozpuszczalne w wodzie dzięki czemu efektywnie pobierane przez roślinę i uzupełniające niedobory
 • stabilność składników w szerokim zakresie pH cieczy roboczej od 4 do 8, co daje pełne bezpieczeństwo mieszalności bez zagrożenia wytrącania nierozpuszczalnych związków w postaci osadu (tak się dzieje przy solach i wodorotlenkach)
 • obniża napięcie powierzchniowe cieczy dzięki czemu zwiększa powierzchnię działania nawozu i efektywność działania
 • płynna forma nawozu ułatwiająca aplikację
 • maksymalna chelatacja mikroelementów
 • jeden produkt do wszystkich upraw rolniczych
 • mieszalność z wszystkimi Środkami Ochrony Roślin
 • przebadanie działania Środków Ochrony Roślin w połączeniu z nawozem ALFA Mikro – pamiętajmy, że samo wymieszanie nawozu ze ŚOR nie gwarantuje 100% działania poszczególnych środków
 • obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy
 • natychmiastowe pobranie mikroelementów przez roślinę
 • jakość gwarantowana przez firmę ADOB

Skład (g/l):

AzotManganMiedźCynkŻelazoMolibden
2040101522,5


Polecamy również

Alfa Mikro jest wysoko skoncentrowanym nawozem mikroelementowym, w którym składniki są schelatowane przez EDTA (nowoczesny chelat). Jest uniwersalny w zastosowaniu pod różne uprawy. Można / trzeba go uzupełniać pozostałymi nawozami z naszej oferty w zależności od potrzeb pokarmowych poszczególnych upraw. Jest odpowiedzią na potrzebę rynku w zakresie efektywnego dokarmiania mikroelementami i bezpieczeństwa stosowania w mieszaninach z innymi nawozami dolistnymi, a także środkami ochrony roślin.