Alfa Mikro

ALFA Mikro - nawóz dolistny

Nawóz ALFA Mikro

Nawóz Alfa Mikro to wysoko skoncentrowany nawóz mikroelementowy, w którym składniki są schelatowane przez EDTA (nowoczesny chelat). Jest uniwersalny w zastosowaniu pod różne uprawy. Alfa Mikro jest odpowiedzią na potrzebę efektywnego dokarmiania mikroelementami i bezpieczeństwa stosowania w mieszaninach z innymi nawozami dolistnymi, a także środkami ochrony roślin. Zaleca się uzupełniać go nawozem Alfa Makro, w zależności od potrzeb pokarmowych poszczególnych upraw.


Nawozy dolistne Alfa
Płynna energia dla Twoich upraw

ALFA Mikro - nawóz dolistny

Alfa Mikro - zalety stosowania

składniki w pełni rozpuszczalne w wodzie
stabilność składników w szerokim zakresie pH cieczy roboczej (od 4 do 8)
pełne bezpieczeństwo mieszalności
płynna forma ułatwiająca aplikację
zastosowanie do wszystkich upraw rolniczych i ogrodniczych
obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy
natychmiastowe pobranie przez roślinę
uczestniczy w redystrybucji azotu z tkanek wegetatywnych do generatywnych

Najważniejsze
funkcje mikroelementów

pierwiastek odporności na stres
wpływa na przemiany azotanowe
odpowiedzialny za produkcję aminokwasu tryptofanu
pierwiastek fotosyntezy
bierze udział we wbudowywaniu azotu w aminokwasy - białko
pierwiastek oddychania
wzmacnia odporność na choroby grzybowe i bakteryjne
wspiera efektywne wykorzystywanie azotu
pierwiastek gospodarki azotowej
niedobór powoduje nagromadzenie formy azotanowej
pierwiastek chlorofilu
największe pobranie ze wszystkich mikroelementów

Linia nawozów dolistnych ALFA - jakość gwarantowana przez firmę ADOB

Nawozy dolistne z linii Alfa zostały stworzone w celu likwidacji niedoborów składników pokarmowych – makro- i mikroelementów – w uprawach rolniczych, warzywniczych i sadowniczych. Te uzupełniające się wzajemnie nawozy dostarczą uprawom energii i poprawią ich ogólną kondycję w sytuacjach stresowych (suszy, niskich temaperatur czy deficytu światła).

Dawkowanie i zalecenia stosowania Alfa Mikro

Nawożone uprawy sadownicze, warzywnicze

Zalecenia dotyczące zabiegów dolistnych:
1-2 l/ha - od początku wegetacji

Zalecenia dotyczące zabiegów dolistnych:
1-2 l/ha - od początku wegetacji

Nawożone uprawy rolnicze

Zalecenia dotyczące zabiegów dolistnych:
2-4 l/ha - od fazy 4. liścia (jesień) do końca krzewienia (wiosna)
1-2 l/ha - od fazy l. kolanka do liścia flagowego
1 l/ha - kłoszenie (kwitnienie - tylko pszenica)
Zalecenia dotyczące zabiegów dolistnych:
2-4 l/ha - jesienią w fazie 4-8 liści
2-4 l/ha - wiosną - ruszenie wegetacji
1-2 l/ha - wydłużanie pędu głównego
1 l/ha - początek zielonego pąka
Zalecenia dotyczące zabiegów dolistnych:
1-3 l/ha - od fazy 3 liści
Zalecenia dotyczące zabiegów dolistnych:
1-3 l/ha - od fazy 4-6 liści do zwarcia międzyrzędzi
Zalecenia dotyczące zabiegów dolistnych:
1-2 l/ha - przed kwitnieniem
Zalecenia dotyczące zabiegów dolistnych:
1-3 l/ha - od fazy 4-6 zakrywanie międzyrzędzi
1-3 l/ha - zawiązywanie bulw