pH i zasobność gleby pozytywnie wpływają na wielkość systemu korzeniowego

ph system

ph system

Skuteczne radzenie sobie z okresowymi niedoborami wody zapewnia rozbudowany i głęboki korzeń. Czynnikiem, który silnie ogranicza rozwój systemu korzeniowego jest niska lub zbyt wysoka dostępność azotu (rys. 1).

Każdy składnik mineralny w charakterystyczny sposób wpływa na morfologię korzeni (rys. 2). Najbardziej pozytywny wpływ na system korzeniowy wywierają związki fosforu.

rys. 1 Wpływ dostępnego azotu na system korzeniowy. Zarówno niedobór jak i nadmiar ogranicza rozmiar korzeni (nadmiar formy amonowej długość, azotanowej rozgałęzienia). Ricardo F.H. Giehl, Nicolaus von Wiré- Root Nutrient Foraging.

Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na odczyn, który w prosty sposób przekłada się na dostępność składników mineralnych, a szczególnie dotyczy to fosforu (rys.3).

Tylko optymalne nawożenie i uregulowane pH gwarantuje duży korzeń!

Skład materii organicznej nie zawsze jest jednakowy. Największy wpływ na retencję ma próchnica która jest głównym (85%) składnikiem materii organicznej.
Próchnica jako substancja niejednorodna o nieuporządkowanej budowie doskonale wiąże wodę. Słodka próchnica (pH 6,0-7,2) korzystnie wpływa na strukturę gleby i dodatkowo powiększa pojemność wodną (rys.1).
Wpływu tego nie uzyskamy w glebach z niskim pH. Mamy tam kwaśną próchnicę wysyconą jonami Al3+ i H+ o niekorzystnym wpływie na strukturę gleby.