W lokalizacjach demonstracyjnych na terenie całej Polski organizujemy warsztaty polowe pod hasłem ,,Zielone Pola". Są to typowo techniczne spotkania, mające na celu przeanalizowanie bieżących spraw, związanych z uprawą roślin. Spotkania te są okazją do dyskusji oraz wymiany doświadczeń na temat, jak maksymalizować produkcję jednocześnie minimalizując ryzyko. Niejednokrotnie, na skutek ciężkich warunków pogodowych, musimy podejmować trudne i przy tym strategiczne decyzje. Wymiana informacji daje szerszy pogląd na problem i pozwala trafniej ocenić sytuację. W sezonie 2016/2017 planujemy cykl technicznych spotkań polowych (warsztatów) we wszystkich naszych lokalizacjach demonstracyjnych.

Poniżej terminy tych wydarzeń w odniesieniu do faz rozwojowych roślin uprawnych:

  • 1 faza: wiosna; ocena przezimowania (początek wegetacji)
  • 2 faza: 37 - 39 BBCH w zbożach (liść flagowy)
  • 3 faza: 71 - 77 BBCH w zbożach (rozwój ziarniaków)
  • 4 faza: 11 - 13 BBCH w zbożach (1 - 3 liście zbóż) jesienna ocena wschodów.

O datach spotkań będziemy informować Państwa na bieżąco.

Doradztwo. Na terenie całej Polski organizujemy warsztaty polowe pod hasłem „Zielone Pola”. Spotkania te są okazją do dyskusji, jak również wymiany doświadczeń.