Ubezpiecz Uprawy Rolne w Akcji Jesień 2019 w Osadkowski SA

Ubezpieczenie upraw

Już kolejny raz zaufali nam Concordia, PZU, InterRisk powierzając pracownikom Osadkowski SA możliwość sprzedaży dla Państwa Ubezpieczeń Upraw Rolnych.

Start Sezonu Jesiennego w 2019 roku większość ubezpieczycieli przewidziała na 01.10.2019. Spośród 3 największych ubezpieczycieli na rynku przygotujemy „szytą na miarę” ofertę Ubezpieczenia Upraw i dopasujemy jej parametry pod Twoje potrzeby.

Ochrona ubezpieczeniowa stanowić może zarówno pakiet 4 ryzyk, jak i wybrane przez Ciebie pojedyncze ryzyka – sam wybierasz interesujący cię zakres ubezpieczenia. Polisa standardowo zawierana jest z 14-dniową karencją lub okresem odpowiedzialności od:

  • Złego przezimowania - ochrona ubezpieczeniowa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy nie wcześniej niż od 1 grudnia
  • Gradu - ochrona ubezpieczeniowa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy
  • Przymrozków wiosennych - ochrona ubezpieczeniowa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od 15 kwietnia do 30 czerwca w roku zbiorów
  • Deszczu nawalnego i huraganu - ochrona ubezpieczeniowa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy
  • Ognia - ochrona ubezpieczeniowa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 1 kwietnia do 15 września roku zbiorów

Korzyści płynących z Ubezpieczenia Upraw jest wiele, jednak najważniejsza z nich to trudne do wycenienia poczucie Twojego bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia.

Niemożliwe do przewidzenia okoliczności mogą doprowadzić do strat, których skutkiem jest zachwianie płynności finansowej Twojego gospodarstwa, a w niektórych przypadkach nawet i bankructwo. Ubezpieczenie upraw to jedyny sposób by zniwelować skutki nieprzewidywalnych okoliczności.

Dodać należy, że 65% wysokości składki pokrywa budżet państwa.

Ubezpieczenie Upraw w Osadkowski SA, to nie tylko budowane latami zaufanie klientów oraz doświadczenie. To także stała opieka przez cały okres trwania ochrony ubezpieczeniowej. Pomoc w zgłoszeniu szkody, jak i szeroko rozumiane doradztwo.

By zapewnić bezpieczeństwo swoim plonom, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym Osadkowski SA.Polecamy również

Spośród 3 największych ubezpieczycieli na rynku przygotujemy „szytą na miarę” ofertę Ubezpieczenia Upraw i dopasujemy jej parametry pod Twoje potrzeby.

Ochrona ubezpieczeniowa stanowić może zarówno pakiet 4 ryzyk, jak i wybrane przez Ciebie pojedyncze ryzyka – sam wybierasz interesujący cię zakres ubezpieczenia.