Siew kukurydzy – zalecenia agrotechniczne

siew kukurydzy

siew kukurydzy

Jak prawidłowo siać kukurydzę?

Jak dla wielu upraw, siew jest jednym z ważniejszych czynników determinujących plonowanie roślin. Dla kukurydzy parametry takie jak głębokość siewu, równy rozkład wzdłużny nasion czy odpowiednie ustawienie nacisku redlicy siewnej ma bardzo duży wpływ na jakość, równomierność i tempo wschodów. Razem z Osadkowski SA krok po kroku dowiesz się jak prawidłowo ustawić siewnik oraz na co zwrócić uwagę zarówno przed jak i po siewie.


Krok 1 Włókowanie

W przypadku uprawy tradycyjnej (orkowej) pierwszym wykonywanym zabiegiem będzie włókowanie, które ma na celu przerwanie porów kapilarnych co znacznie ogranicza parowanie wody jak i również w znacznym stopniu kruszy bryły i skorupę. Włókę w pole należy wprowadzić jak najszybciej na przedwiośniu jak tylko gleba przeschnie i będzie możliwość wjazdu w pole. Uprawki tej nie należy stosować na zbyt mokrą role, może to spowodować jej duże ubicie oraz zaskorupienie.


Krok 2 Doprawienie

Najczęściej na naszych polach możemy znaleźć tzw agregaty uprawowe, nazwa pochodzi od ,,Agregowania" czyli łączenie poszczególnych elementów roboczych w jeden instrument. Zastosowanie takiego rozwiązania znacznie ograniczyło liczbę przejazdów po polu a co za tym idzie znacznego zmniejszenie ugniecenia gleby. Agregat służący do przegotowania pola pod siew kukurydzy powinien być wyposażony w redlice o zwyczajowej nazwie ,,gęsiostopy", które mają za zadanie podcięcie warstwy wierzchniej orki i jej napowietrzenie. Za nimi potrzebny jest wał, najlepiej krusząco dogniatający (crosskil), rozdrobni on pozostawione grudy pozostałe po podcięciu przez gęsiostopy oraz dodatkowo zagęści nam wierzchnią warstwę gleby. Głębokość uprawy powinna wynosić od około 5 do 7 cm w zależności od uwilgotnienia gleby i głębokości siewu. Przyjmuje się że poziom uprawy powinien być równy głębokości siewu tak aby warstwa wilgotna znalazła się pod nasionem co umożliwi dostęp do wody (podsiąk kapilarny) natomiast warstwa ciepła napowietrzona którą uzyskamy po przejeździe narzędzia uprawowego umiejscowiona nad nasionem(dobre warunki do wschodów). Pamiętajmy też że gleba podczas siewu kukurydzy musi być ogrzana a jej temperatura powinna wynosić około 8° dla odmian typu flint i 12° dla odmian typu dent.


Krok 3 Siew

Technologia siewu kukurydz polega na umiejscowienia nasion w jednakowych odstępach w rzędzie, służą do tego tzw siewniki punktowe. Od tych prostych, wysiewających jedynie nasiona poprzez bardziej zaawansowane technicznie które dodatkowo wyposażone w dozowniki do zlokalizowanego nawożenia do tych z segmentu Hi - tech wyposażonych w systemy automatycznego sterowania siłą nacisku czy tez wyposażonych w tzw SECTION CONTROL (wyłączania poszczególnych sekcji automatycznie przy nałożeniu się przejazdów). Do najważniejszych ustawień dotyczących siewu kukurydzy będą należeć : odległość nasion w rzędzie, parametr który określa nam obsadę; nacisk redlicy siewnej na podłoże, im lżejsza gleba tym nacisk powinien być mniejszy by nie dopuścić do nadmiernego zagęszczenia oraz najważniejsze, głębokość siewu, która jak wcześniej wspomnieliśmy powinna być równa głębokości uprawy. W przypadku gdy nasiono kukurydzy znajdzie się zbyt płytko uniemożliwi to dostęp do wody, natomiast gdy ustawimy siewnik zbyt głęboko nasiono znajdzie się w chłodnej ziemi z bardzo ciężkim warunkami do wschodów a co za tym idzie do zwiększenia stresu dla rośliny. Pamiętajmy kukurydza programuje swój potencjał plonotwórczy do 6 liścia. Dlatego bardzo ważnymi aspektami będą właśnie przygotowanie podłoża pod siew jak i prawidłowe ustawienie samego siewnika.

Kukurydza w Polsce zadomowiła się na dobre, jednak nadal uczymy się jej uprawy w naszym kraju, śmiało można stwierdzić, że jej potencjał plonowania jest bardzo wysoki, musimy pamiętać że w rolnictwie jak w domino, pierwsze zadania determinują efekt końcowy i należy zwrócić istotną uwagę na początkowe zabiegi agrotechniczne w uprawie tej rośliny. W kukurydzy wyrównane wschody, równe ułożenie wzdłużne nasion i odpowiednia głębokość siewu w połączeniu z optymalnie zbilansowanym nawożeniem to gwarancja wysokiego plonu.Polecamy również

Jak dla wielu upraw, siew jest jednym z ważniejszych czynników determinujących plonowanie roślin. Dla kukurydzy parametry takie jak głębokość siewu, równy rozkład wzdłużny nasion czy odpowiednie ustawienie nacisku redlicy siewnej ma bardzo duży wpływ na jakość, równomierność i tempo wschodów. Razem z Osadkowski SA krok po kroku dowiesz się jak prawidłowo ustawić siewnik oraz na co zwrócić uwagę zarówno przed jak i po siewie.