Zarejestruj się na eZielone Pola Na Żywo 18.06.2020 r.

Skorzystaj z wyjątkowej możliwości i weź udział w cyklu bezpłatnych spotkań online z ekspertami firmy Osadkowski SA.

Plan spotkania online 18.06.2020 r. (czwartek) godz. 17.00 - 19.00:

 1. Prezentacja odmian zbóż i rzepaku ozimego
 2. Przegląd technologii ochrony i nawożenia upraw
 3. Spotkanie i dyskusja z ekspertem na temat:

"Zdrowotna (r)ewolucja w prowadzeniu zbóż. Działanie osłony bakteryjnej wg prof. Alicji Niewiadomskiej UP w Poznaniu".

 

  *Pola obowiązkowe

   
  Przeczytaj: INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem przekazanych danych osobowych jest Osadkowski Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Kolejowej 6, 56-420 Bierutów. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wskazanym w treści zgody, w zakresie określonym w polach informacyjnych formularza.

  Dodatkowo, informacje przekazane w ankietach mogą posłużyć do profilowania, mającego na celu dopasowanie komunikatów marketingowych związanych np. z przedstawianiem ofert, czy przekazywaniem zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Administratora danych. Działania te nie będą wobec Pani/Pana wywoływać skutków prawnych. We wszelkich sprawach związanych Pani/Pana danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem Osadkowski S.A., ul. Kolejowa 6, 56 -420 Bierutów, lub za pośrednictwem korespondencji e-mail: iodo@osadkowski.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, tj. zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych 2016/679 (dalej: Rozporządzenie). W przypadku przekazania danych zawartych w polach informacyjnych formularza lub ankietach i niewyrażenia którejkolwiek ze zgód, jak też w przypadku wycofania zgody, przekazane informacje i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. f) w celu marketingu bezpośredniego wobec osób będących klientami Administratora danych, tj. w oparciu o prawnie uzasadniony interes, realizowany przez Administratora danych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub zrealizowania celu w jakim zostały zebrane/są przetwarzane. Natomiast dane przetwarzanie w oparciu o art.6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym pracownikom i współpracownikom Osadkowski S.A., podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz Osadkowski S.A. w tym: usługi prawne, informatyczne, ochrony fizycznej oraz Inspektorowi Ochrony Danych. Dane będą ujawniane wyłącznie zaufanym odbiorcom i przetwarzane jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, w szczególności prawo do wycofania każdej z udzielonych zgód, prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jak również prawo do przenoszenia danych. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody, w żaden sposób nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych do momentu wycofania zgody. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednocześnie informujemy, że podanie powyższych danych osobowych oraz wyrażenie zgód jest całkowicie dobrowolne, a Pani/Pana odmowa w tym zakresie nie niesie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji.

  Zapraszamy na pozostałe spotkania online z cyklu eZielone Pola Na Żywo:

  23.06.2020 r. (wtorek) godz. 17.00 - 19.00 - "Lustracja polowa z profesorem Markiem Korbasem IOR PIB Poznań".
  ZAREJESTRUJ SIĘ!