Przy uprawie ziemniaka kluczem jest takie prowadzenie plantacji, by nie dopuścić do zatrzymania wegetacji. Rośliny w całym okresie powinny rosnąć, w trakcie wzrostu mogą pojawić się okresy stresowe.

Don't Stop Growing! Technologia kompleksowego wsparcia rozwoju w uprawie ziemniaka

Odpowiedzią na wymagania wynikające z warunków przy uprawie ziemniaków jest technologia Don't Stop Growing (DSG). Jej ideą jest utrzymanie ciągłego wzrostu roślin, oparta została na produktach: HumiCalc 4.0, Inex-A, Maxi-Grow i Barrier Si-Ca. Poniżej opisujemy jak krok po kroku wspierać technologię ochrony ziemniaka, poczynając od zaprawiania, aż po zbiór. Technologia DSG kierowana jest do plantatorów ziemniaka na frytkę, jadalnego czy na chipsy.

ZAPRAWIANIE SADZENIAKÓW ZIEMNIAKA, A TECHNOLOGIA DSG

Kluczem w osiąganiu wysokich plonów jest utrzymanie roślin ziemniaka w odpowiedniej kondycji już od momentu zaprawiania. Zastosowanie technologii DSG pozwala zrealizować te wymagania.

Jakie produkty zalecamy do zaprawiania ziemniaków?

Cały proces rozpoczynamy od odpowiedniego przygotowania gleby, HumiCalc 4.0 możemy aplikować jesienią lub wczesną wiosną. Zastosowanie wspomnianego produktu w dawce 250-500 kg/ha, którego jednym ze składników jest produkt H-850 pozwala na ustabilizowanie pH oraz pobudzić życie biologiczne gleby. Stosując HumiCalc 4.0 przed sadzeniem, wpływamy mocno na glebę między innymi poprzez odbudowę jej struktury i poprawę żyzności.

Kolejnym etapem jest zaprawianie bulw, które może odbyć się poprzez aplikator na sadzarce lub namaczanie. Połączenie preparatów zaprawa fungicydowa + Inex-A (0,1 l/ha) oraz Maxi-Grow (0,5 l/ha) daje sygnał bulwom, iż warunki obecnie panujące są na tyle atrakcyjne, by tworzyć kolejne "oczka". Dzięki czemu z jednej bulwy roślina może wydać więcej pędów, a w konsekwencji większą ilość bulw.

W przypadku zastosowania technologii DSG Ziemniak na etapie przygotowania do sadzenia uzyskujemy większą ilość łodyg. Zwiększona ilość zielonych pędów wpływa znacząco na wykształcenie lepszego systemu korzeniowego. Efektem czego jest więcej energii dla rozwoju bulw i efektywniejsze pobieranie składników pokarmowych z gleby oraz wody.

TECHNOLOGIA DSG - UZUPEŁNIENIE DOKARMIANIA DOLISTNEGO

Po zastosowaniu technologii DSG w zaprawianiu, w kolejnym etapie wsparcia rozwoju jest nawożenie dolistne, do którego stosujemy produkty Maxi-Grow i Barrier Si-Ca.

Zastosowanie technologii DSG łącznie z fungicydami pozwala zwiększyć efektywność wykorzystanie substancji czynnych. Gdy faza wzrostu osiąga poziom BBCH 21-29 wykonujemy zabieg dolistny, aplikując Maxi-Grow (w dawce 0,25 l/ha), który jest stymulatorem rozwoju. W efekcie poprawiamy stymulację młodej rośliny, niwelując skutki stresu i dając sygnał do równomiernego wzrostu bulw.

Technologia DON’T STOP GROWING – kompleksowe wsparcie rozwoju – uzupełnienie dokarmiania dolistnego

Etap wzrostu łodyg i pędów bocznych, a także tworzenia pąków kwiatowych to moment na zastosowanie biostymulacji (faza BBCH od 41 do 59), podajemy wtedy Maxi-Grow (0,5 l/ha) oraz Barrier Si-Ca (2 l/ha). Jest to czas, kiedy jakikolwiek stres dla roślin jest niekorzystny, zabiegiem tym wpływamy na wyrównanie większej ilości bulw. Na tym etapie kształtuje się również potencjał plonowania. Ważnym elementem, na który mamy wpływ stosując ten zabieg to wzmocnienie tkanki, która wpływa na odporność na upały.

Kolejny oprysk dolistny stosujemy w fazie BBCH 61-79, jest to okres intensywnego przyrostu bulw oraz kwitnienia.  Rośliny w tej fazie wykazują ogromne zapotrzebowanie energetyczne. Zaspokoimy je możemy podając Maxi-Grow (0,75 l/ha), który stanowi tzw. bombę energetyczną tak ważną w tym kluczowym momencie rozwoju ziemniaka. Aplikacja preparatu ponownie wpływa nam na dalsze wyrównanie bulw, efektywniejsze wykorzystanie składników pokarmowych oraz substancji czynnych z zastosowanych środków ochrony.

Ostatnim zabiegiem (BBCH 79-89) dolistnym, jest zastosowanie Barrier Si-Ca, dzięki któremu zwiększamy trwałość po zbiorczą i wpływamy na kalibrację bulw. Krzem zawarty w Barrier Si-Ca tworzy cienką warstwę ochronną.  Utrudnia ona wnikanie patogenów, tym samym zwiększa odporność na choroby (m.in. zaraza ziemniaka, alternarioza ) dostarczamy również wapń ważny budulec komórek. Pobudzona do wzrostu roślina, swobodnie transportuje składniki pokarmowe do najmłodszych części roślin. Otrzymujemy wiele sygnałów od plantatorów stosujących technologię DSG w uprawie ziemniaka zauważają, iż dobrze odżywione rośliny posiadają zmniejszoną podatność na patogeny.

Uprawa ziemniaka - Technologia DSG doceniona przez ekspertów na Krajowych Dniach Ziemniaka

Innowacyjna technologia, jaką proponujemy plantatorom ziemniaka, zyskuje coraz większe grono zwolenników. Dostrzegli ją również organizatorzy XXVI Krajowych Dni Ziemniaka w Nidzicy, którzy przyznawali nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.W kategorii innowacyjny produkt Krajowych Dni Ziemniaka zdobył nawóz Barrier Si-Ca.

Jakie efekty przynosi zastosowanie Technologii Don't Stop Growing na plon

Wyniki doświadczeń - efekty stosowania technologii DSG na plon odmiany Jelly

Sprawdź skuteczność działania technologii DSG Ziemniak

Humicalc 4.0

HumiCalc 4.0

Aktywizuje życie biologiczne gleby
Poprawia parametry fizykochemiczne gleby
Przyspiesza rozkład materii organicznej w glebie
Czytaj więcej
butla maxi grow

Maxi-Grow

Wspomaga procesy metaboliczne
Dostarcza energii w najważniejszych momentach rozwoju
Intensyfikuje zawiązywanie bulw
Czytaj więcej
butla barrier

Barrier Si-Ca

Zwiększa wytrzymałość i odporność roślin na stres środowiskowy, choroby oraz szkodniki
Poprawia trwałość pozbiorczą
Dostarcza niezbędny wapń
Czytaj więcej
butla inex a

Inex-A

Zwiększa efektywność zabiegów nalistnych
Poprawia mieszalność preparatów
Zwiększa penetrację powierzchni roślin
Czytaj więcej

POBIERZ ULOTKĘ W PDF I KORZYSTAJ Z MATERIAŁÓW OFFLINE pobierz folder (pdf)


VIDEO - UPRAWA ZIEMNIAKA, ZAPRAWIANIE, NAWOŻENIE DOLISTNE


ARTYKUŁY

11 czerwca 2021

Czym jest HumiCalc 4.0 w uprawie ziemniaka?

11 czerwca 2021

Wsparcie uprawy ziemniaka technologią Don’t Stop Growing

12 maja 2021

DSG – Technologia kompleksowego wsparcia rozwoju ziemniaka

2 lutego 2021

Technologia DSG ziemniak – Bomba Energetyczna Podczas Kwitnienia

Ziemniaki, kiedyś jedna z najpopularniejszych i najważniejszych pod względem żywieniowym roślina, uprawiana była w naszym kraju praktycznie w każdym gospodarstwie mało i wielkoobszarowym. Obecnie pomimo zmniejszenia […]
18 stycznia 2021

Technologia DSG ziemniak – dolistna aplikacja Maxi-Grow i Barrier Si-Ca

Ostatnimi laty zmienne warunki pogodowe skłaniają producentów ziemniaków do inwestowania w rozwiązania wpływające na poprawę jakości i wielkości plonu. Po osiągnięciu przez części zielone ziemniaków długości […]
23 grudnia 2020

Technologia DSG ziemniak – zaprawianie bulw

Kompletna technologia utrzymywania roślin ziemniaka w dobrej kondycji rozpoczyna się już od etapu sadzenia bulw. Stosując produkty z technologii DSG podczas zaprawiania bulw ziemniaka wpływamy na […]
14 grudnia 2020

Technologia kompleksowego wsparcia rozwoju – DON’T STOP GROWING

Nowoczesna technologia obecna jest dziś we wszystkich dziedzinach życia i działania człowieka, a zatem także w rolnictwie. Odpowiadając na potrzeby plantatorów oraz na zmieniający się klimat, […]
5 grudnia 2020

Technologia DSG – Nie przestawaj rosnąć!

Ziemniaki, kiedyś jedna z najpopularniejszych i najważniejszych pod względem żywieniowym roślin w naszym kraju, uprawiana praktycznie w każdym gospodarstwie mało i wielkoobszarowym. Obecnie pomimo zmniejszenia areału […]
20 października 2020

HumiCalc 4.0 w ziemniaczanej praktyce

W rolnictwie stale poszukuje się rozwiązań mających na celu poprawę parametrów życiowych gleby. Nowością na rynku jest HumiCalc 4.0, który bezpośrednio oddziałuje na jej właściwości fizyczne, […]
17 czerwca 2020

Komunikat ziemniaczany

Na większości plantacji produkcyjnych ZIEMNIAKA w Polsce rośliny są w momencie wzrostu łodyg pędów bocznych, zawiązywania bulw lub tworzenia się bulw. (fot. 1). Większa ilość bulw […]