9 maja 2019

Buzz Ultra DF

Buzz Ultra DF jest fungicydem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu układowym do stosowania głównie zapobiegawczego oraz interwencyjnego w ochronie przed chorobami powodowanymi […]
12 lipca 2015
ochrona zbóż przed grzybami

Elatus Plus Plexeo – fungicydowa ochrona zbóż

Elatus Plus Plexeo – ochrona zbóż przed grzybami
12 lipca 2015
środek grzybobójczy do zbóż

Pixel Prima 38 WG – środek grzybobójczy do zbóż

Pixel Prima 38 WG – środek grzybobójczy do zbóż
12 lipca 2015
ochrona zbóż

nagrzyba fizjoPak czyli dwuzabiegowa ochrona zbóż

nagrzyba fizjoPak czyli dobra ochrona zbóż
11 lipca 2015
ochrona przed mączniakiem prawdziwym

Profinity – ochrona przed mączniakiem prawdziwym

Profinity – ochrona przed mączniakiem prawdziwym