Aktualności

24 maja 2022

Żyto
SU Elrond F1

Nasiona hodowli Saaten Union

Odmiana żyta o podwyższonej odporności na wyleganie i doskonałych parametrach zdrowotnościowych. Daje wysoki plon również na niższych poziomach agrotechniki.

17 lipca 2015

Żyto
SU Performer F1

Nasiona hodowli Saaten Union
 

Żyto ozime mieszańcowe SU Performer F1 to odmiana dająca wysoki plon na obu poziomach agrotechniki. Silny wigor jesienny, wysoka zdrowotność, odporne na wyleganie. 

17 lipca 2015

Żyto
SU Bendix F1

Nasiona hodowli Saaten Union
 

Żyto ozime mieszańcowe SU Bendix F1 to odmiana odporna na porażenie sporyszem, stabilnie plonująca nawet w trudnych warunkach.