Aktualności

26 maja 2023

Pszenżyto ozime
SU Favonius

Nasiona hodowli Saaten Union
NOWOŚĆ

Wysoki potencjał plonowania potwierdzony w doświadczeniach COBORU PDO w latach 2020–2022

11 czerwca 2022

Pszenżyto ozime
Mondeo

Nasiona hodowli Syngenta

Pszenżyto o rekordowo wysokim poziomie plonowania i bardzo dobrej zimotrwałości. Polecana na gleby średnie i lepsze.

11 czerwca 2022

Pszenżyto ozime
Metro

Nasiona hodowli Danko
NOWOŚĆ

Odmiana o wysokiej odporności na choroby oraz zimotrwałości. Rośliny o średniej wysokości słomy odporne na wyleganie.

17 maja 2021

Pszenżyto ozime
Tantris

Nasiona hodowli IGP Polska
 

Pszenżyto ozime o plonach znacznie powyżej średniej. Odmiana posiada podwyższoną odporność na porastanie oraz znakomitą zdrowotność.  

17 maja 2021

Pszenżyto ozime
Lombardo

Nasiona hodowli Syngenta
 

Pszenżyto o doskonałej zdrowotności roślin, pozwalająca osiągnąć wysokie plony na obu poziomach agrotechniki.

17 maja 2021

Pszenżyto ozime
Gringo

Nasiona hodowli Saaten Union
 

Żyto ozime mieszańcowe SU Performer F1 to odmiana dająca wysoki plon na obu poziomach agrotechniki. Silny wigor jesienny, wysoka zdrowotność, odporne na wyleganie.