fbpx
17 maja 2021

Tantris – pszenżyto ozime

Zalety plony znacznie powyżej średniej bardzo dobra odporność na wyleganie – niskie rośliny znakomita odporność na choroby podwyższona odporność na porastanie
17 maja 2021

Lombardo – pszenżyto ozime

Zalety znakomite plony na obu poziomach agrotechniki bardzo dobra zimotrwałość (5,5) doskonała zdrowotność roślin
17 maja 2021

Gringo – pszenżyto ozime

Zaletyodmiana o skróconym źdźble i wyróżniającej się zimotrwałości (6,0)wysoko plonuje zarówno w technologii średnio intensywnej, jak i intensywnejpiękne, zdrowe kłosy i grube ziarno o dobrej gęstości