Aktualności

18 maja 2021

Kaylin – jęczmień ozimy liniowy pastewny, wielorzędowy

Zalety doskonałe plonowanie nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych bardzo dobra zimotrwałość (5) sztywna słoma odporna na wyleganie
18 maja 2021

Toreroo F1 – jęczmień ozimy mieszańcowy pastewny, wielorzędowy

Zalety stabilne i wierne plonowanie wśród odmian mieszańcowych wyróżnia się wysoką MTZ odmiana łączy w sobie zwiększoną odporność na wyleganie, stabilność źdźbła i dokłosia z niewielką […]
17 maja 2021

SY Galileo F1 – jęczmień ozimy mieszańcowy pastewny, wielorzędowy

Zaletynajwyższe plony w ostatnich trzech latach na obu poziomach agrotechniki najwyższa zimotrwałość wśród odmian mieszańcowych wysoka waga hektolitra
6 czerwca 2017

Jęczmień ozimy Wootan F1

Jęczmień ozimy Wootan F1