Aktualności

26 maja 2023

Pszenżyto ozime
SU Favonius

Nasiona hodowli Saaten Union
NOWOŚĆ

Wysoki potencjał plonowania potwierdzony w doświadczeniach COBORU PDO w latach 2020–2022

23 maja 2023

Jęczmień ozimy
Picasso

Nasiona hodowli Limagrain
NOWOŚĆ

Regularność i stabilność plonowania

23 maja 2023

Jęczmień ozimy
SU Hetti

Nasiona hodowli Saaten Union
NOWOŚĆ

Jedna z najlepiej plonujących odmian jęczmienia ozimego w Polsce w PDO COBORU w latach 2021 i 2022 na obu poziomach agrotechniki (A1 i A2)

11 czerwca 2022

Pszenżyto ozime
Mondeo

Nasiona hodowli Syngenta

Pszenżyto o rekordowo wysokim poziomie plonowania i bardzo dobrej zimotrwałości. Polecana na gleby średnie i lepsze.

11 czerwca 2022

Pszenżyto ozime
Metro

Nasiona hodowli Danko
NOWOŚĆ

Odmiana o wysokiej odporności na choroby oraz zimotrwałości. Rośliny o średniej wysokości słomy odporne na wyleganie.

24 maja 2022

Żyto
SU Elrond F1

Nasiona hodowli Saaten Union

Odmiana żyta o podwyższonej odporności na wyleganie i doskonałych parametrach zdrowotnościowych. Daje wysoki plon również na niższych poziomach agrotechniki.

22 maja 2022

Pszenica
Impresja

Nasiona hodowli HR Strzelce

Klasa A pszenicy ozimej zapewniająca najwyższy poziom bezpieczeństwa nie tylko pod względem zdrowotności, ale również jakości plonu (białko, gęstość i liczba opadania).

20 maja 2022

Pszenica
RGT Depot

Nasiona hodowli RAGT

Pszenica ozima w klasie A w typie „pojedynczego kłosa”, posiada wysoki potencjał plonowania nawet w suszy. Elastyczny termin siewu i możliwość siewu na wszystkich stanowiskach glebowych jest dodatkowym atutem.

19 maja 2022

Pszenica
Apostel

Nasiona hodowli IGP

Najwyżej plonująca odmiana pszenicy jakościowej w Polsce (2017 r.) na obydwu poziomach agrotechniki, dobra zdrowotność roślin i wygląd łanu od wczesnej wiosny do zbioru.