Aktualności

4 października 2023

Kukurydza
FAO 280
LG Honoreen

Nasiona hodowli Limagrain

25 września 2023

Kukurydza
FAO 240
LG 31.252

Nasiona hodowli Limagrain

19 lipca 2023

Mieszanka MKK

Mieszanka Kośno-Kiszonkowa
18 lipca 2023

Mieszanka MGO

Mieszanka Gorzowska Osadkowski
17 lipca 2023

Mieszanka MKP

Mieszanka Kośno-Pastwiskowa
17 lipca 2023

Mieszanka MKŁ

Mieszanka Kośno-Łąkowa
17 lipca 2023

Mieszanka MKŁBM

Mieszanka Kośno-Łąkowa bez motylkowatych
26 maja 2023

Pszenżyto ozime
SU Favonius

Nasiona hodowli Saaten Union
NOWOŚĆ

Wysoki potencjał plonowania potwierdzony w doświadczeniach COBORU PDO w latach 2020–2022

23 maja 2023

Jęczmień ozimy
Picasso

Nasiona hodowli Limagrain
NOWOŚĆ

Regularność i stabilność plonowania