Aktualności

26 maja 2023

Pszenżyto ozime
SU Favonius

Nasiona hodowli Saaten Union
NOWOŚĆ

Wysoki potencjał plonowania potwierdzony w doświadczeniach COBORU PDO w latach 2020–2022

23 maja 2023

Jęczmień ozimy
Picasso

Nasiona hodowli Limagrain
NOWOŚĆ

Regularność i stabilność plonowania

23 maja 2023

Jęczmień ozimy
SU Hetti

Nasiona hodowli Saaten Union
NOWOŚĆ

Jedna z najlepiej plonujących odmian jęczmienia ozimego w Polsce w PDO COBORU w latach 2021 i 2022 na obu poziomach agrotechniki (A1 i A2)

23 maja 2023

LG Aphrodite F1

Nasiona hodowli Limagrain
NOWOŚĆ


19 marca 2023

RGT Interstellar SU

19 marca 2023

P64LE163

8 listopada 2022

Zbiór kukurydzy – Jak plonowała kukurydza na ziarno?

3 października 2022

Kukurydza
FAO 230-240
SY Ambador

Nasiona hodowli Syngenta

Kukurydza przeznaczona na ziarno do uprawy w całej Polsce, o szybkiej utracie wilgotności na etapie dojrzałości polowej oraz w procesie suszenia.

25 sierpnia 2022

Kukurydza
FAO 280-290
DKC 4115

Nasiona hodowli Dekalb

Odmiana kukurydzy o roślinach niewysokich z nisko zawieszonymi kolbami. Posiadająca wysoką zdrowotność i tolerancję na warunki stresowe.