Aktualności

8 listopada 2022

Zbiór kukurydzy – Jak plonowała kukurydza na ziarno?

3 października 2022

Kukurydza
FAO 230-240
SY Ambador

Nasiona hodowli Syngenta

Kukurydza przeznaczona na ziarno do uprawy w całej Polsce, o szybkiej utracie wilgotności na etapie dojrzałości polowej oraz w procesie suszenia.

25 sierpnia 2022

Kukurydza
FAO 280-290
DKC 4115

Nasiona hodowli Dekalb

Odmiana kukurydzy o roślinach niewysokich z nisko zawieszonymi kolbami. Posiadająca wysoką zdrowotność i tolerancję na warunki stresowe.

25 sierpnia 2022

Kukurydza
FAO 220-230
RGT Aloexx

Nasiona hodowli Ragt

Wczesna odmiana kukurydzy z ziaren typu dent o wysokiej zdrowotności (kolby i rośliny). Rośliny z wysokim udziałem ziarna w masie kolb.

24 sierpnia 2022

Kukurydza
FAO 250
ES Skytower

Nasiona hodowli Lidea

Średniopóźna odmiana kukurydzy z przeznaczeniem na kiszonkę i biogaz. Odmiana o bardzo wczesnym wigorze roślin i wysoką tolerancją na występujące susze.

17 sierpnia 2022

Kukurydza
FAO 250-260
SM Bard

Nasiona hodowli HR Smolice

Kiszonka w dobrym tonie o bogatym ulistnieniu. Charakteryzuje się bardzo wysokim plonem suchej i świeżej masy oraz doskonałej strawności całych roślin.

11 czerwca 2022

Pszenżyto ozime
Mondeo

Nasiona hodowli Syngenta

Pszenżyto o rekordowo wysokim poziomie plonowania i bardzo dobrej zimotrwałości. Polecana na gleby średnie i lepsze.

11 czerwca 2022

Pszenżyto ozime
Metro

Nasiona hodowli Danko
NOWOŚĆ

Odmiana o wysokiej odporności na choroby oraz zimotrwałości. Rośliny o średniej wysokości słomy odporne na wyleganie.

24 maja 2022

Żyto ozime
SU Elrond F1

Nasiona hodowli Saaten Union
NOWOŚĆ

Odmiana żyta o podwyższonej odporności na wyleganie i doskonałych parametrach zdrowotnościowych. Daje wysoki plon również na niższych poziomach agrotechniki.