Aktualności

14 marca 2022

Wiosenny sezon ubezpieczeń upraw wystartował

Wybierz sprawdzone ubezpieczenie swoich upraw i zabezpiecz je przed ryzykiem. W wiosennym sezonie ubezpieczamy przede wszystkim od ryzyk takich jak: grad, przymrozoki wiosenne, huragany, deszcze nawalne, ogień.