Aktualności

28 września 2017

Bezpieczny transport zbóż

Istotnym ogniwem w produkcji spożywczej jest dostarczanie płodów rolnych do finalnego odbiorcy. W Polsce większość zbóż przewożona jest transportem ciężarowym – ze względu na jego funkcjonalność, […]