Aktualności

22 marca 2022

Technologiczny fenomen Zboża Zdrowy Łan

Zboża Zdrowy Łan to połączenie niepowtarzających się siedmiu substancji czynnych, które uzupełniają się mechanizmami, mobilnością i szybkością działania wprowadzają ochronę fungicydową zbóż na niespotykany do tej pory poziom.