Seed Star

Kafelek SEED STAR 4

Kafelek SEED STAR 4

SEED STAR stosować jak zaprawy do nasion

Najpierw wlać odmierzoną ilość wody (pomniejszoną o objętość nawozu SEED STAR, np. zalecana ilość wody na 100 kg nasion 600–250 ml = 350 ml wody), dodać odpowiednią ilość zaprawy i nawozu SEED STAR.
Zaprawiać ziarno w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych zgodnie z instrukcją obsługi.

Korzyści z zastosowania:

  • zaprawianie z nawożeniem donasiennym to pierwszy zabieg w agrotechnice zbóż
  • to najtańszy sposób zabezpieczania plonu
  • łącząc zaprawę z nawozami donasiennymi, chroni się plantację przed chorobami i zapewnia optymalne warunki do wzrostu kiełków i siewek
  • dobre zaopatrzenie roślin w mikroskładniki gwarantuje lepsze przezimowanie roślin
  • rośliny są lepiej ukorzenione, dzięki czemu lepiej korzystają z zasobów wody
  • uzyskujemy wzrost plonu w latach o optymalnych przebiegu pogody i minimalizujemy straty w latach z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi