fbpx

Nawozy dolistne ALFA MIKRO i ALFA MAKRO

alfa mikro opakowanie

alfa mikro opakowanie

ALFA MIKRO

Przeznaczenie i stosowanie

ALFA MIKRO to wysoko skoncentrowany nawóz mikroelementowy, w którym składniki są schelatowane przez EDTA (nowoczesny chelat). Jest uniwersalny w zastosowaniu pod różne uprawy. ALFA MIKRO jest odpowiedzią na potrzebę efektywnego dokarmiania mikroelemen­tami i bezpieczeństwa stosowania w mieszaninach z innymi nawozami dolistnymi, a także środkami ochrony roślin. Zaleca się uzupełniać go nawozem ALFA MAKRO, w zależności od potrzeb pokarmowych poszczególnych upraw.

 

Skład

NMnCuZnFeMo
20 g/l40 g/l10 g/l15 g/l2 g/l2,5 g/l

Najważniejsze funkcje MIKROELEMENTÓW

Cynk

 • pierwiastek odporności na stres
 • wpływa na przemiany azotanowe
 • odpowiedzialny za produkcję aminokwasu tryptofanu

Mangan

 • pierwiastek fotosyntezy
 • bierze udział we wbudowywaniu azotu w aminokwasy - białko

Miedź

 • pierwiastek oddychania
 • wzmacnia odporność na choroby grzybowe i bakteryjne
 • wspiera efektywne wykorzystywanie azotu

Molibden

 • pierwiastek gospodarki azotowej
 • niedobór powoduje nagromadzenie formy azotanowej

Żelazo

 • pierwiastek chlorofilu
 • największe pobranie ze wszystkich mikroelementów

Dawkowanie

Nawożone roślinyTerminDawka (l/ha)
Zboża• od fazy 4. liścia (jesień) do końca krzewienia (wiosna)2-4
• od fazy l. kolanka do liścia flagowego1-2
• kłoszenie (kwitnienie - tylko pszenica)1
Rzepak• jesienią - w fazie 4--8 liści2-4
• wiosną - ruszenie wegetacji2-4
• wydłużanie pędu głównego1-2
• początek zielonego pąka1
Ziemniak• zakrywanie międzyrzędzi1-3
• zawiązywanie bulw1-3
Burak cukrowy• od fazy 4--6 liści do zwarcia międzyrzędzi1-3
Kukurydza• od fazy 3 liści1-3
Rośliny strączkowe• przed kwitnieniem1-2
Uprawy warzywnicze i sadownicze• od początku wegetacji1-2
ALFA MAKRO

Przeznaczenie i stosowanie

ALFA MAKRO to płynny nawóz dolistny do stosowania we wszystkich uprawach roślin rolniczych i ogrodniczych. Zawarte w nim rozpuszczalne koncentraty makroskładników zostały odpowiednio dobrane do po­trzeb roślin w różnych fazach rozwojowych dla poprawy ich stopnia odżywienia. W celu osiągnięcia najlepszego efektu, należy uzupełnić go o mikroskładniki w postaci nawozu ALFA MIKRO.

 

Skład

NPK
50 g/l300 g/l330 g/l

Najważniejsze funkcje MAKROELEMENTÓW

Azot

 • podstawowy i najważniejszy makroskładnik
 • główny budowniczy plonu

Fosfor

 • wpływa na wzrost i rozwój systemu korzeniowego
 • przyspiesza regenerację roślin po zimie

Potas

 • makroskładnik odpowiedzialny za pobieranie i transport azotu
 • podnosi odporność na szkodniki i choroby
 • podnosi mrozoodporność w oziminach

Dawkowanie

Nawożone roślinyTerminDawka (l/ha)
Zbożaod początku krzewienia do pojawienia się liścia flagowego1-2
Rzepakod fazy 4 liści do fazy zwartego zielonego pąka1-2
Burak cukrowyod fazy 4--6 liści do zwarcia międzyrzędzi1-2
Ziemniakod początku kwitnienia1-2
Kukurydzaod fazy 3 liści1-2
Rośliny strączkoweprzed kwitnieniem1-2
Uprawy warzywnicze i sadowniczeod początku wegetacji1-2

Nawozy dolistne ALFA MAKRO i ALFA MIKRO zostały stworzone w celu likwidacji niedoborów składników pokarmowych – makro- i mikroelementów – w uprawach rolniczych, warzywniczych i sadowniczych.

Te uzupełniające się wzajemnie nawozy dostarczą uprawom energii i poprawią ich ogólną kondycję w sytuacjach stresowych, takich jak:

 • susza
 • niskie temperatury
 • deficyt światła
 

Zalety nawozów

 • składniki w pełni rozpuszczalne w wodzie
 • stabilność składników w szerokim zakresie pH cieczy roboczej (od 4 do 8)
 • pełne bezpieczeństwo mieszalności
 • płynna forma ułatwiająca aplikację
 • zastosowanie do wszystkich upraw rolniczych i ogrodniczych
 • obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy
 • natychmiastowe pobranie przez roślinę
 • jakość gwarantowana przez firmę ADOB
 • dostępne w opakowaniach: 5, 20 i 1000 l
 

Działanie

Porównanie form występowania mikroelementów w nawozach.

ALFA MIKRO – chelatSoleTlenki oraz wodorotlenki
100-procentowa rozpuszczalność
w wodzie
rozpuszczalność zależna
od pH cieczy roboczej
nierozpuszczalność w wodzie
natychmiastowe pobranie
mikroelementów
pobranie zależne od pH cieczy roboczejdziałanie doglebowe
po dłuższym czasie
możliwość mieszania ze wszystkimi
środkami ochrony roślin
utrudnione mieszanie
z innymi agrochemikaliami
utrudnione mieszanie
z innymi agrochemikaliami
przebadane działanie środków
ochrony roślin w połączeniu
z ALFA MIKRO
brak pewności, że środki ochrony
roślin zadziałają w 100%
brak pewności, że środki ochrony
roślin zadziałają w 100%

Płynna energia dla upraw.

ALFA MIKRO to wysoko skoncentrowany nawóz mikroelementowy, w którym składniki są schelatowane przez EDTA (nowoczesny chelat). Jest uniwersalny w zastosowaniu pod różne uprawy. ALFA MIKRO jest odpowiedzią na potrzebę efektywnego dokarmiania mikroelemen­tami i bezpieczeństwa stosowania w mieszaninach z inymi nawozami dolistnymi, a także środkami ochrony roślin. Zaleca się uzupełniać go nawozem ALFA MAKRO, w zależności od potrzeb pokarmowych poszczególnych upraw.