Coalicion 750 WG

Herbicyd Coalicion 750 WG

Coalicion 750 WG to herbicyd do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach jarych i ozimych. Coalicion 750 WG zawiera substancję czynną tribenuron metylu. Wyróżnia go szeroki zakres stosowania obejmujący najważniejsze gatunki zbóż oraz możliwość stosowania już od początku krzewienia do fazy liścia flagowego.

Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie granulatu rozpraszanego w wodzie (WG). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna tribenuron metylu jest zaliczana do grupy B.

Substancja czynna: tribenuron metylu (substancja z grupy sulfonylomocznika) 750 g/kg (75%)

Uprawy: Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime

Formulacja: WG – granule to sporządzania zawiesiny wodnej

Coalicion 750 WG: Jakie zwalcza chwasty?

Środek pobierany jest głównie przez liście chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka.

Coalicion 750 WG działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Efekt działania środka widoczny jest po 14 dniach od wykonania zabiegu.

Herbicyd przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawach zbóż.

Coalicion 750 WG w dawce 0,02 kg/ha działa na:

Skuteczność działania Zwalczane chwasty

Chwasty wrażliwe

gwiazdnica pospolita,
jasnota purpurowa,
mak polny,
tasznik pospolity

Chwasty średniowrażliwe:

jasnota różowa,
maruna bezwonna,
niezapominajka polna,

Chwasty średnioodporne

fiołek polny

Stosowanie:

Uprawy Pszenica ozima
Pszenica jara
Jęczmień jary
Jęczmień ozimy
Żyto ozime
Pszenżyto ozime
Zalecana dawka [kg/ha] 0,02
Termin stosowania [BBCH] 20-39
Ilość wody 200-400 l/ha
Oprysk średniokroplisty