Zaprawy nasienne Celest Extra

zaprawy nasienne

zaprawy nasienne

CELEST Extra® 050 FS Klejnot w ochronie nasion

CELEST Extra® 050 FS to wyjątkowa zaprawa do produkcji wysokiej klasy materiału siewnego pszenicy i żyta o szerokim spektrum zwalczanych chorób. Substancja aktywna preparatu, fludioxonil, jest pochodną naturalnego antybiotyku. Gwarantuje ona wyjątkową skuteczność zwalczania chorób przy całkowitym bezpieczeństwie dla rośliny uprawnej. Fludioksonil jest stosowany wyłącznie jako zaprawa nasienna Syngenta. Pozwala to na pełną elastyczność w wyborze fungicydów do zabiegów w późniejszych fazach rozwojowych rośliny.

CELEST Extra® 050 FS to doskonała ochrona rośliny w początkowej fazie jej rozwoju

CELEST Extra® 050 FS idealnie pokrywa powierzchnię ziarna. Jednocześnie przemieszcza się wraz z rosnącym koleoptylem zabezpieczając siewki przed grzybami znajdującymi się w glebie. CELEST Extra® 050 FS długotrwale zabezpiecza ziarniak przed infekcją.

CELEST Extra® 050 FS to szybsze wschody i mocniejsze rośliny gwarantujące lepsze przezimowanie

CELEST Extra® 050 FS skutecznie chroni przed chorobami odglebowymi i przenoszonymi z ziarnem. Zapewnia szybkie, równomierne wschody roślin i dobre przezimowanie, będące podstawą wysokich plonów.

Wyjątkowa skuteczność działania CELEST Extra® 050 FS wynikająca z precyzyjnej techniki zaprawiania

Formuła M firmy Syngenta zapewnia precyzyjne pokrycie każdego ziarniaka. Ma to znaczący wpływ na zdrowy, bezpieczny wzrost i rozwój całego łanu.

CELEST Extra® 050 FS to wyjątkowa skuteczność w zwalczaniu fuzarioz

Ograniczenie chorób fuzaryjnych w początkowych fazach wegetacji rośliny jest niezmiernie ważne w kontekście dalszego utrzymania plantacji w dobrej kondycji.

CELEST Extra® 050 FS zwalczając fuzariozy skutecznie ogranicza wytwarzanie mykotoksyn

CELEST Extra® 050 FS nie hamuje wschodów

CELEST Extra® 050 FS to strategiczne narzędzie w zintegrowanym programie ochrony zbóż przed mykotoksynami

Uprawa zbóż jest podstawowym kierunkiem produkcji rolniczej w Polsce. Szacuje się, że w ostatnich latach zboża stanowiły około 74% powierzchni produkcji roślinnej. Tak duży udział powoduje większe zagrożenie chorobami fuzaryjnymi a tym samym zwiększa ryzyko skażenia produkowanych pasz i produktów żywnościowych przez mykotoksyny. Poziom zagrożenia jest monitorowany w przemyśle przetwórczym i nie może przekraczać określonych norm. Kluczowym czynnikiem staje się więc produkcja zbóż wolnych od mykotoksyn, których obecność w ziarnie zbóż zależy głównie od warunków pogodowych i agrotechnicznych.
Stosowanie zaprawy CELEST Extra® 050 FS stanowi pierwszy niezbędny element zwalczania chorób fuzaryjnych.

Wyjątkowa skuteczność zaprawy nasiennej CELEST Extra® 050 FS przeciw Fusarium w zbożach redukuje początkowe zakażenie i pozwala na ograniczenie poziomu mykotoksyn w czasie zbiorów.

Wyjątkowa skuteczność zaprawy nasiennej CELEST Extra® 050 FS przeciw Fusarium w zbożach redukuje początkowe zakażenie i pozwala na ograniczenie poziomu mykotoksyn w czasie zbiorów.

Formuła M - najnowsze osiagniecie Syngenta w technologii zaprawiania nasion

Formuła M zapewnia:

  • Możliwosc szybszego zaprawiania nasion
  • Brak przylegania zaprawy do zaprawiarki
  • Równomierne i trwałe pokrycie nasion
  • Zminimalizowanie osypywania sie zaprawy
  • Poprawa wygladu zaprawionych nasion
  • Doskonała skuteczność zwalczanych chorób

Profil produktu CELEST Extra® 050 FS

Formulacja:FS z technologią Formuła M
Substancje czynne:fludioksonil - 25 g/l, difenokonazol - 25 g/l
Zalecana dawka:200 ml/100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 0-1200 ml wody
Zakres rejestracji:Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, głownia pylącą pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy.
Żyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, głownia źdźbłowa żyta.
Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy.

Zaprawy nasienne Celest Extra

FreshMail.pl