Buzz Ultra DF

Zawartość substancji czynnej:

tebukonazol (1-(4-chlorofenylo)-4,4-dimetylo-3-(1,2,4-triazol-1-ilometylo)pentan-3-ol/(fungicyd z grupy triazoli)) – 750 g/kg (75 %)

Opis działania

Buzz Ultra DF jest fungicydem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu układowym do stosowania głównie zapobiegawczego oraz interwencyjnego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Stosowanie środka

Pszenica ozima

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), fuzarioza kłosów (działanie ograniczające występowanie choroby).

Termin stosowania środka: Środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,33 kg/ha

Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Rzepak ozimy

zgnilizna twardzikowa (średni poziom skuteczności), sucha zgnilizna kapustnych

Termin stosowania środka: Środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, wiosną, od początku fazy tworzenia pędów bocznych do fazy pełni kwitnienia (BBCH 20-65). Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,33 kg/ha.

Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Rzepak jary

zgnilizna twardzikowa (średni poziom skuteczności)

Termin stosowania środka: Środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od początku kwitnienia do fazy pełni kwitnienia (BBCH 60-65). Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,33 kg/ha

Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Buzz Ultra charakteryzuje się:

 • wysoką koncentracją substancji czynnej w 1 kg,
 • małą dawką na ha,
 • możliwość stosowania produktu solo lub tank-mix.

Buzz Ultra zalety:

 • wysoka koncentracja substancji pozwala na stosowanie mniejszych dawek na hektar,
 • doskonała rozpuszczalność,
 • brak pylenia podczas aplikacji produktu do opryskiwacza,
 • bardzo dobra mieszalność z innymi produktami,
 • rejestracja w pszenicy ozimej oraz w rzepaku ozimym,
 • bardzo wysoka odporność na niskie temperatury podczas przechowywania: nie zamarza,
 • korzystna cena,
 • niski koszt na hektar,
 • doskonała alternatywa w poszukiwaniu ekonomicznych rozwiązań w technologii ochrony roślin.


Polecamy również

Buzz Ultra DF jest fungicydem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu układowym do stosowania głównie zapobiegawczego oraz interwencyjnego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby.