Stymulatory rozwoju roślin Black Star

Stymulatory rozwoju roślin

Stymulatory rozwoju roślin

BLACK STAR jest skoncentrowaną wodną zawiesiną leonardytu. Dzięki unikalnej metodzie wytwarzania zawiera wszystkie zawarte w tym minerale składniki, przede wszystkim huminy oraz kwasy ulmowe.

 • działa stymulująco na rozwój korzeni, w szczególności korzeni włośnikowych
 • poprawia wyrównanie kiełkowania nasion oraz wschody
 • ułatwia pobieranie składników pokarmowych poprzez zwiększenie przepuszczalności błon komórkowych korzeni
 • stymuluje wzrost i rozprzestrzenianie się organizmów glebowych, takich jak: drożdże i algi, w strefie wokół korzeni
 • ogranicza wpływ negatywnych skutków uprawy gleby, takich jak: zasolenie czy zanieczyszczenie środkami ochrony roślin
 • dodawany do nawozów dolistnych poprawia ich przyswajalność

Skład: huminy, kwasy ulmowe, kwasy humusowe, kwasy fulwowe, pozostałe składniki mineralne, pH 4,5


Zalety stosowania: 
 • lepsze wykorzystanie składników pokarmowych i wody
 • większa odporność na brak wody w glebie (suszę)
 • mocniejszy system korzeniowy to stabilniejsza roślina (mniejsza podatność na wyleganie)
Zalety produktu:
 • naturalny i czysty pod względem chemicznym 
 • brak zanieczyszczeń, metali ciężkich
 • potwierdzone działanie w wielu europejskich krajach 
 • pod wszystkie uprawy rolnicze, warzywnicze i sadownicze
 • w pełni wykorzystywany przez rośliny, nie powoduje fitotoksyczności
ZALECENIA STOSOWANIA BLACK STAR
Uprawa Dawka Fazy szczególnej wrażliwości Uwagi
Ziemniak - zaprawianie sadzeniaków 250ml/100l wody Zaprawianie sadzeniaków
Ziemniak podczas wegetacji 2l/ha Pierwszy zabieg wykonać gdy rośliny osiągną 20-25 cm
Kolejny zabieg powtórzyć po 2-3 tygodniach
Rzepak ozimy 2l/ha Jesienią: Od fazy 2-4 liści W obu terminach zalecane stosowanie łacznie z Terra Sorb foliar
Wiosną: Bezpośrednio po ruszeniu wegetacji
1,5 l/ha Zabieg można powtózyć po 2-3 tygodniach
Pszenica ozima 2l/ha Jesienią: Od fazy 2-4 liści W obu terminach zalecane stosowanie łacznie z Terra Sorb foliar
Wiosną: Bezpośrednio po ruszeniu wegetacji
1,5 l/ha Zabieg można powtózyć po 2-3 tygodniach
Pszenica jara 2l/ha W fazie 2-4 liści
Kukurydza 1,5l/ha Gdy rośliny osiągną 20-25 cm
Kolejny zabieg powtózyć po 2-3 tygodniach
Burak cukrowy 1,5-2l/ha 10-12 tyg po siewie
Kolejny zabieg powtózyć po 2-3 tygodniach

Stymulatory rozwoju roślin Black Star