Atpolan Soil Maxx

Atpolan Soil Maxx | Agromix

Atpolan Soil Max

Jedyny na rynku przebadany, wielofunkcyjny adiuwant do agrochemikaliów stosowanych doglebowo. Zawiera w swym składzie wysoko rafinowany olej mineralny jako sticker oraz ester metylowy oleju roślinnego aktywujący działanie agrochemikaliów.

Atpolan Soil Maxx to adiuwant nowej generacji przeznaczony do środków ochrony roślin, biostymulatorów i innych agrochemikaliów stosowanych doglebowo. Dzięki starannie dobranej mieszaninie olejów oraz substancji powierzchniowo-czynnych wykazuje wielokierunkowe działanie.

Atpolan Soil Maxx | Agromix

W przypadku herbicydów doglebowych zapewnia:

- optymalne rozmieszczenie i utrzymanie substancji aktywnej w strefie kiełkowania nasion chwastów
- lepszy kontakt z cząsteczkami glebowymi, penetrację gruzełków i pobranie przez chwasty
- wzrost skuteczności chwastobójczej , zwłaszcza w warunkach mniej korzystnych (susza glebowa, silne opady)
- ograniczenie fitotoksyczności w stosunku do roślin uprawnych
- ograniczenie przemieszczania herbicydu w głąb profilu glebowego i skażenia wód gruntowych.

Na efektywność agrochemikaliów stosowanych doglebowo wpływa wiele czynników ograniczających. Na przykład działanie herbicydów doglebowych jest często zawodne na skutek:

- nierównomiernego rozmieszczenia substancji aktywnej na powierzchni gleby i w strefie kiełkowania chwastów
- niskiej wilgotności gleby uniemożliwiającej dotarcie herbicydu do chwastów i jego pobranie w odpowiedniej ilości
- wymycia herbicydu poza strefę kiełkowania chwastów przez nadmierne opady- do strefy korzeniowej roślin uprawnych lub poza nią; skutkować to może uszkodzeniami chronionej rośliny oraz skażeniem wód gruntowych.

Atpolan Soil Maxx może być stosowany ze wszystkimi agrochemikaliami doglebowymi. W przypadku herbicydów jest szczególnie wskazany z preparatami zawierającymi chlomazon i jego mieszaniny z innymi substancjami aktywnymi (np. metazachlor) zalecanymi do odchwaszczania rzepaku.

DOŚWIADCZENIA ŚCIŚLE POTWIERDZAJĄ DZIAŁANIE:

,,Łączne stosowanie metamitronu z adiuwantami olejowymi spowolniło przenikanie herbicydu w głębsze warstwy profilu glebowego, co spowodowało: znaczące wydłużenie czasu działania na chwasty i podniesienie skuteczności chwastobójczej..."
Kucharski M., Domaradzki K. 2008. Prog. Plant Prot./Post.Ochr.Rośl. 48, 1: 281-286.

,,Diflufenikan (Legato 500 SC) stosowany doglebowo oraz jegomieszaniny z adiuwantami były selektywne dla roślin pszenicy ozimej odmiany Zawisza. Dodatek adiuwantów pozwolił na obniżenie dawki badanego herbicydu o 40% zachowując jego wysoką skuteczność chwastobójczą."
Kucharski i in. 2012. Prog. Plant Prot./Post.Ochr.Rośl. 52. 1: 51-54.

ATPOLAN SOIL MAXX w dawce 0,5 l/ha wyraźnie wpłynął na zahamowanie przemieszczania i wymywania herbicydu metazachlor (Butisan 400 SC) w głąb gleby przez symulowany opad deszczu w ilości 15 mm za 2 i 24 godz. po zabiegu
(badania wykonane w 2014 r. w Zakładzie Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu - IUNG-PIB w Puławach).

ATPOLAN SOIL MAXX zastosowany w dawce 0,5 l/ha istotnie wpłynął na wzrost skuteczności chwastobójczej mieszaniny herbicydów metazachlor (Butisan 400 SC) + chlomazon (Command 480 EC), co przy stosowaniu obniżonych dawek tych herbicydów pozwoliło na uzyskanie podobnej lub wyższej skuteczności chwastobójczej jak po zastosowaniu dawek pełnych.
(badania wykonane w 2014 r. w Zakładzie Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu - IUNG-PIB w Puławach).

Do zabiegów doglebowych

W ostatnim czasie mocno wzrasta zainteresowanie adiuwantami do herbicydów i innych agrochemikaliów stosowanych doglebowo. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie było opracowanie innowacyjnego adiuwanta Atpolan Soil Maxx. Ten oryginalny, opatentowany w 2018 r. wspomagacz oparty jest na starannie dobranej mieszaninie olejów roślinnych i mineralnych oraz substancji powierzchniowo czynnych i buforujących. Współdziałające ze sobą komponenty adiuwanta umożliwiają pokrycie powierzchni gleby przez ciecz opryskową w formie jednolitego filmu, zapewniają dokładną penetrację gruzełków w powierzchniowej, często przesuszonej warstwie gleby, dotarcie substancji aktywnej do strefy kiełkowania nasion chwastów i równomierne jej rozmieszczenie na głębokości do 5 cm. Jednocześnie Atpolan Soil Maxx w dużym stopniu zapobiega wmywaniu herbicydu przez opady deszczu w głąb gleby: do strefy korzeniowej roślin uprawnych i głębiej - do wód gruntowych. Wielofunkcyjne działanie adiuwanta przyczynia się z jednej strony do poprawienia skuteczności chwastobójczej stosowanych herbicydów i wierności ich działania w szerokim przedziale wilgotności gleby, a z drugiej do zmniejszenia uszkodzeń chronionych roślin uprawnych oraz skażenia wód gruntowych. Jak wykazały ścisłe badania, Atpolan Soil Maxx jest przydatny do stosowania ze wszystkimi agrochemikaliami doglebowymi, a zwłaszcza z herbicydami opartymi na chlomazonie lub jego mieszaninie z metazachlorem aplikowanymi do odchwaszczania rzepaku i innych roślin kapustnych. Poza zapewnieniem efektywnego działania tych herbicydów, zwłaszcza w warunkach niedostatecznej ilości wody w powierzchniowej warstwie gleby, Atpolan Soil Maxx znacząco obniża też uszkodzenia roślin (bielenie blaszek liściowych i okresowe, jednak niekorzystne zahamowanie wzrostu) wywołane przez chlomazon po nadmiernych opadach, zwłaszcza na glebach lżejszych. Zalecana i efektywna dawka adiuwanta Atpolan Soil Maxx wynosi zaledwie 0,5 l/ha, co jest niewątpliwie zaletą, gdyż nie zwiększa istotnie kosztów odchwaszczania.