AS 500 SL

As 500 SL | Agromix

AS 500 SL - wielofunkcyjny adiuwant

AS 500 SL jest adiuwantem nowej generacji przeznaczonym do optymalizacji działania wielu agrochemikaliów. Zapewnia wielokierunkowe oddziaływanie na najważniejsze czynniki ograniczające aktywność agrochemikaliów – szczególnie herbicydów dolistnych stosowanych w niskich dawkach.

As 500 SL | Agromix

Zalecenia stosowania

  • należy sprawdzić twardość wody (do każdego opakowania dołączony jest pasek kontrolny):
    • dla wody poniżej 21 stopni AS 500 SL stosować w dawce 1 l/ha,
    • przy wodach bardziej twardych stosować AS 500 SL w dawce 1,5 l/ha,
  • dawkę glifosatu można obniżyć o 30%, nie mniej jednak niż do 2 l/ha,
  • należy stosować nie więcej niż 200 l wody na ha.

Dlaczego AS 500 SL?

  • AS 500 SL jest adiuwantem nowej generacji przeznaczonym do optymalizacji działania wielu agrochemikaliów. Preparat ten to połączenie w jednorodnej, płynnej i wygodnej w stosowaniu formulacji: substancji kondycjonujących wodę używaną do sporządzania cieczy opryskowych, jonów amonowych kwasów nieorganicznych i organicznych, substancji powierzchniowo czynnej i bufora pH.
  • AS 500 SL zapewnia wielokierunkowe oddziaływanie na najważniejsze czynniki ograniczające aktywność agrochemikaliów – szczególnie herbicydów dolistnych stosowanych w niskich dawkach.
  • AS 500 SL jest wyjątkowo przydatny do stosowania z herbicydami zawierającymi glifosat – stabilizuje ich działanie w zmiennych warunkach, silnie wzmaga aktywność i pozwala na stosowanie w obniżonych dawkach.

AS 500 SL działa kompleksowo i pozwala uzyskać maksymalne efekty biologiczne oraz ekonomiczne w odróżnieniu od innych dostępnych adiuwantów.