Wielofunkcyjny adiuwant AS 500 SL

as 500 6835

as 500 6835

AS 500 SL jest adiuwantem nowej generacji przeznaczonym do optymalizacji działania wielu agrochemikaliów. Zapewnia wielokierunkowe oddziaływanie na najważniejsze czynniki ograniczające aktywność agrochemikaliów – szczególnie herbicydów dolistnych stosowanych w niskich dawkach.

Zalecenia stosowania

  • należy sprawdzić twardość wody (do każdego opakowania dołączony jest pasek kontrolny):
    • dla wody poniżej 21 stopni AS 500 SL stosować w dawce 1 l/ha,
    • przy wodach bardziej twardych stosować AS 500 SL w dawce 1,5 l/ha,
  • dawkę glifosatu można obniżyć o 30%, nie mniej jednak niż do 2 l/ha,
  • należy stosować nie więcej niż 200 l wody na ha.

Dlaczego AS 500 SL?

  • AS 500 SL jest adiuwantem nowej generacji przeznaczonym do optymalizacji działania wielu agrochemikaliów. Preparat ten to połączenie w jednorodnej, płynnej i wygodnej w stosowaniu formulacji: substancji kondycjonujących wodę używaną do sporządzania cieczy opryskowych, jonów amonowych kwasów nieorganicznych i organicznych, substancji powierzchniowo czynnej i bufora pH.
  • AS 500 SL zapewnia wielokierunkowe oddziaływanie na najważniejsze czynniki ograniczające aktywność agrochemikaliów – szczególnie herbicydów dolistnych stosowanych w niskich dawkach.
  • AS 500 SL jest wyjątkowo przydatny do stosowania z herbicydami zawierającymi glifosat – stabilizuje ich działanie w zmiennych warunkach, silnie wzmaga aktywność i pozwala na stosowanie w obniżonych dawkach.

AS 500 SL działa kompleksowo i pozwala uzyskać maksymalne efekty biologiczne oraz ekonomiczne w odróżnieniu od innych dostępnych adiuwantów.

Wielofunkcyjny adiuwant AS 500 SL