Herbicyd Alister Grande 190OD – działanie dolistne i doglebowe

herbicyd

herbicyd

Skład:

diflufenikan 180; mezosulfuron metylowy 6; jodosulfuron metylosodowy 4,5

Dawka:

0,8-1 L/ha - stosowanie solo Alister Grande 190 OD jest herbicydem kompletnym zwalczającym większość chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.

SPOSÓB DZIAŁANIA

Alister Grande 190 OD jest herbicydem o bardzo dobrym działaniu doglebowym i wyróżniającym się działaniu nalistnym. Substancje aktywne herbicydu Alister Grande pobierane są przez różne części chwastów i wykazują odmienny mechanizm działania. DFF pobierany jest głównie przez pędy kiełkujących chwastów. Działanie DFF polega na tworzeniu cienkiej warstwy herbicydu na powierzchni gleby, która niszczy chwasty wchodzące z nią w kontakt. Wykazuje działanie kontaktowe, powodując zakłócenia w syntezie barwników oraz w transporcie elektronów w procesie fotosyntezy. W efekcie następuje dekoloryzacja chwastów i ich zamieranie.

Wyższą z zalecanych dawek należy stosować na glebach zwięzłych i cięższych, w warunkach niesprzyjających działaniu herbicydów, tj. niskie temperatury, susza, niska wilgotność powietrza, oraz na chwasty w późniejszej fazie rozwojowej i występujących w większym nasileniu.

TERMIN ZABIEGU

Alister Grande 190 OD jest herbicydem o działaniu doglebowym i nalistnym, dlatego też optymalnym terminem zwalczania chwastów jest czas po ich wschodach. Chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych, intensywnie rosnące, są łatwiej zwalczane. Wykorzystuje się wtedy pełną siłę działania nalistnego preparatu. Najlepszym terminem zabiegu jest jesień, w fazie trzech do czterech liści zbóż. Zabieg wykonany w tym terminie ogranicza konkurencję chwastów i zabezpiecza potencjał plonowania. Najlepsze wyniki po zastosowaniu od fazy 3 liści do końca fazy widocznego 5 rozkrzewienia (skala BBCH 13-25).

działanie nalistne i doglebowe

Mezosulfuron i jodosulfuron wykazują działanie w pełni systemiczne. Pobierane są przez części nadziemne chwastów i w ograniczony sposób przez korzenie. Po wniknięciu do tkanek rozprowadzane są w roślinie poprzez wiązki przewodzące - floem i ksylem. Celem działania mezosulfuronu i jodosulfuronu jest enzym AHAS - syntezy acetohydroksykwasu, a zatem blokowanie biosyntezy aminokwasów odpowiedzialnych za podziały komórkowe w tkankach merystematycznych. W efekcie następuje zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów oraz ich zamieranie. Niektóre gatunki chwastów, np. miotła zbożowa, wykazują wysoką wrażliwość na mezosulfuron pobierany z gleby, co pozwala na stosowanie tej substancji we wczesnych fazach rozwojowych tych chwastów.

nowatorska formulacja

DZIAŁANIE SEJFNERA

Alister Grande 190 OD zawiera w swoim składzie sejfner, który chroni roślinę uprawną przed szkodliwym działaniem substancji aktywnych. Działanie sejfnera opiera się na wykorzystaniu następujących efektów:

- redukcji pobierania i przemieszczania herbicydu przez zboża,

- zakłócaniu biochemicznej strony działania herbicydu,

- usprawnianiu degradacji herbicydu w tkankach zbóż.

Herbicyd Alister Grande 190OD – działanie dolistne i doglebowe