Convert WG – bakterie na słomę

Convert WG - bakterie na słomę

Bakterie na słomę
Convert® WG

Convert® WG to produkt biologiczny przeznaczony do stosowania po zbiorze roślin uprawnych. Bakterie zawarte w produkcie zwiększają istotnie aktywność mikrobiologiczną gleby, co wpływa bezpośrednio na tempo rozkładu resztek oraz zwiększenie jej żyzności i biodostępności składników pokarmowych dla roślin.

 

Convert WG - bakterie na słomę

Dlaczego warto stosować bakterie na słomę - Convert® WG?

Przyspieszenie rozkładu resztek pożniwnych
Zwiększenie ilości NPK w formach dostępnych dla roślin
Blokowanie rozwoju fitopatogenów roślin uprawnych w glebie
Wzrost aktywności mikrobiologicznej gleby
Wsparcie naturalnych mechanizmów odporności na patogeny kolejnej uprawy
Stymulacja rozwoju systemu korzeniowego roślin następczych
Wydzielanie sideroforów do środowiska glebowego
Zmniejsza dostępność miejsca zimowania szkodników i sprawców chorób

Convert® WG - charakterystyka produktu

2 szczepy Bacillus sp., każdy w ilości 108 jtk/g
WG - granule do przygotowania zawiesiny wodnej
200-300 l/ha
Po zbiorze rośliny uprawnej na ściernisko i resztki pożniwne zbóż, kukurydzy i rzepaku oraz po zbiorze pozostałych roślin uprawnych.

Poznaj preparat Arcton® WG

preparat mikrobiologiczny arcton