Super FOS DAR 40™

fos dar 10444

fos dar 10444

Wieloskładnikowy nawóz fosforowy Super FOS DAR 40

Opis produktu:

Super FOS DAR 40® - SUPERFOSFAT WZBOGACONY 40% P2O5 Jest uniwersalnym, skoncentrowanym nawozem fosforowym, który można stosować przedsiewnie, wiosną i jesienią na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawne łącznie z użytkami zielonymi. W swoim składzie, oprócz fosforu, zawiera również wapń i siarkę. Nawóz przeznaczony jest dla roślin wymagających dobrego zaopatrzenia w fosfor, wapń i siarkę do których należą: rzepak ozimy i jary, gorczyca, kapusta, rośliny motylkowe drobnonasienne (lucerna, koniczyna), a także inne gatunki roślin np. zboża, kukurydza, ziemniaki, buraki.

Zawartość w nawozie wapnia oraz siarki jest bardzo cenna również w nawożeniu użytków zielonych, ponieważ składniki te poprawiają jakość paszy dla przeżuwaczy. Ze względu na wysoką zawartość fosforu bardzo dobry do stosowania pod rośliny nawożone obornikiem, zawierającym zawsze za mało fosforu w stosunku do potasu.

Właściwości:

Super FOS DAR 40® jest zaliczany do grupy najbardziej skoncentrowanych nawozów fosforowych typu A.2.2b. Zawartość w nawozie fosforanu jednowapniowego rozpuszczalnego w wodzie czyni fosfor łatwo przyswajalnym dla roślin. Nawóz ten dodatkowo w swoim składzie zawiera składniki potrzebne roślinom takie jak: wapń i siarka. Zawartości składników pokarmowych:

Makroelementy:

•40% P2O5 - pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w kwasach mineralnych

•25% P2O5 - rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu i wodzie

•10% CaO - tlenek wapnia rozpuszczalny w wodzie,

•Mikroelementy (Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) pochodzące z naturalnych fosforytów są cennym dodatkiem do nawozu poprawiającym przyswajalność pozostałych składników.

Wysoka jakość granulek (tj. jednolita wielkość ziaren, o średnicy 2-,5 mm), ułatwia równomierny wysiew. Potwierdzeniem stałej jakości jest uzyskanie dla tego wyrobu certyfikatu nr 32/13 z Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach.

Zasady stosowania:

Super FOS DAR 40® jest typowym nawozem przedsiewnym. Nadaje się pod wszystkie rośliny. Można go stosować zarówno jesienią jak i wiosną. Po wysiewie nawozu na rolę, należy go wymieszać z glebą. Do siewu można przystąpić już po 3 - 5 dniach od daty wymieszania nawozu z glebą. Zaleca się do nawożenia użytków zielonych, gdzie fosfor jest łatwo przyswajalny przez rośliny, ze związków dobrze rozpuszczających się w wodzie. Na użytki zielone nawóz ten można stosować wczesna wiosną lub latem po pierwszym pokosie ( łąki ) lub po pierwszym wypasie ( pastwiska ).

Nawóz nadaje się na wszystkie rodzaje gleb, niezależnie od stopnia ich zwięzłości i stanu zakwaszenia. Superfosfat wzbogacony można mieszać w dowolnym czasie ze wszystkimi nawozami, a na krótko przed rozsiewem z saletrą amonową i mocznikiem.

Korzyści zastosowania:

Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor pochodzący z fosforytu częściowo rozłożonego wykazuje szybkie i długotrwałe działanie. Zastosowanie przedsiewnie Super FOS DAR 40® wpływa na dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy rozwój, zwiększa odporność roślin, zwiększa ich mrozoodporność, odporność na susze, wpływa także na pełne kwitnienie i równomierne dojrzewanie oraz na poprawę jakości i wysoki plon.

Zalety fosforytów częściowo rozłożonych:

W produkcji naszych nawozów używamy mniejsze ilości kwasów przez co otrzymujemy fosforyty częściowo rozłożone, które zawierają fosfor rozpuszczalny w wodzie jak i wolnej uwalniający się w trakcie całego procesu wegetacji. Jest to wynikiem dostosowania do fizjologii roślin które posiadają dwie oddalone w czasie fazy krytyczne dla zapotrzebowania na fosfor.

Z uwagi na to że roślina nie może się ,,najeść fosforem na zapas", idea stosowania naszych nawozów polega na stopniowym jego uwalnianiu, tak by nie uległ uwstecznieniu w glebie. W Polsce mamy bardzo często do czynienia ze spadkiem jego dostępności. Wynika to z faktu jego małej mobilności w glebie oraz dużej podatności na procesy uwsteczniania.

W pierwszym okresie gdy roślina ma słabo wykształcony system korzeniowy korzysta z fosforu rozpuszczalnego w wodzie.

W kolejnej fazie uruchamiają się z nawozu związki trudniej rozpuszczalne w wodzie, przy aktywnym udziale korzeni roślin które wydzielają kwasy (bursztynowy, cytrynowy, winowy).

Pakowanie i transport:

Super FOS DAR 40® jest pakowany:

•w worki polietylenowe 50 kg z nadrukiem,

•w elastyczne kontenery po 500 kg, tzw. big-bagi.

Wszystkie opakowania posiadają pełny opis produktu w postaci trwałego oznaczenia na worku.

Nawóz należy przewozić środkami transportu, zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania.

Przechowywanie:

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto - 50 kg, można układać najwyżej w 12 warstw. Elastyczne kontenery o masie 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw. Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady). Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Środki ostrożności:

W przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody. Zaleca się stosować maski przeciwpyłowe i okulary ochronne. W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza. Nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny.

Serwis i doradztwo:

Dbając o zapewnienia najwyższych standardów obsługi klienta, Fosfory Sp. z o.o. w ramach serwisu oferuje fachowe doradztwo, wsparcie informacyjne dla rolników i producentów żywności.

Serwis obejmuje:

•wsparcie klienta wiedzą techniczną, tj. doradztwo z zakresu stosowania nawozów,

•rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klienta (dawkowanie, skład chemiczny nawozów, mechanizmy działania na rośliny uprawne i elementy środowiska naturalnego),

•udzielanie informacji na temat umiejscowienia punktów dystrybucyjnych,

•informowanie o aktualnej ofercie produktowej nawozowej Grupy Azoty.

Dawkowanie:

Głównym składnikiem pokarmowym zawartym w nawozieSuper FOS DAR 40® jest fosfor. Wielkość dawek tego składnika należy określać według trzech podstawowych kryteriów: stanu zasobności gleb w przyswajalny fosfor, wymagań nawożonej rośliny względem fosforu i wielkości spodziewanego plonu uprawianych roślin.

Nawożenie rośliny Plon Dawka*
Zboża 4 150
Kukurydza 8 200
Buraki 40 230
Ziemniaki 30 150
Rzepak 3 150
Strączkowe grubonasienne 2,5 150
Motylkowe drobnonasienne (zielonka) 45 200
Łąki i pastwiska (zielonka) 30 230

Podane dawki są orientacyjne i należy je dostosować do warunków na danym polu. Jeżeli pod buraki i ziemniaki nie stosowano obornika, to zalecane dawki nawozu należy zwiększyć o 50 - 80 kg na hektar. Zalecane dawki odpowiadają stanowi średniej zasobności gleby w przyswajalny fosfor. Na glebach o niskiej zasobności w fosfor, dawki te należy zwiększyć o 30%, przy bardzo niskiej zasobności o 40% a na glebach o wysokiej i bardzo wysokiej zasobności w fosfor, dawki te można zmniejszyć o 20 - 30 %.Polecamy również