ALFA Siarczan Magnezu Siedmiowodny

Nawóz ALFA Siarczan Magnezu Siedmiowodny

Nawóz wieloskładnikowy
ALFA Siarczan magnezu siedmiowodny

ALFA Siarczan Magnezu Siedmiowodny jest produktem o sprawdzonej przydatności do celów nawozowych – zwłaszcza do dolistnego dokarmiania roślin oraz nawożenia połączonego z nawadnianiem (fertygacji). Ze względu na wyjątkową łatwość wnikania do roślin jonu Mg2+ naniesionego na liście nawóz ten umożliwia szybkie dostarczenie roślinom magnezu – składnika niezbędnego im m.in. do syntezy chlorofilu, a tym samym do prowadzenia fotosyntezy i wytwarzania plonu. Siarczan Magnezu Siedmiowodny dostarcza roślinom równocześnie bardzo cenną siarkę – makroskładnik konieczny do syntezy wielu ważnych substancji, w tym aminokwasów i białek.

Nawóz ALFA Siarczan Magnezu Siedmiowodny

ALFA Siarczan Magnezu Siedmiowodny - jakie są zalety stosowania?

ze względu na wyjątkową łatwość wnikania do roślin jonu Mg2+ naniesionego na liście nawóz ten umożliwia szybkie dostarczenie roślinom magnezu – składnika niezbędnego im m.in. do syntezy chlorofilu, a tym samym do prowadzenia fotosyntezy i wytwarzania plonu

dostarcza roślinom równocześnie bardzo cenną siarkę – makroskładnik konieczny do syntezy wielu ważnych substancji, w tym aminokwasów i białek

Informacje na temat zagrożeń i sposobu przechowywania znajdują się na etykiecie produktu.

ALFA Siarczan Magnezu Siedmiowodny - SKŁAD

tlenek magnezu (MgO) - rozpuszczalny w wodzie 16% (m/m)

trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie 32% (m/m)

granulometria: proszek - 86% (m/m) produktu nie przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 1,0 mm

Mineralne Nawozy Alfa:

Dawkowanie nawozu ALFA Siarczan Magnezu Siedmiowodny

W uprawach rolniczych (w produkcji polowej) najczęściej zaleca się dwu- lub trzykrotne dokarmianie roślin w czasie wegetacji 5% roztworem siarczanu magnezu w ilości 250–300 l/ha (5kg MgSO4 × 7 H2O w 100 l cieczy). W dokarmianiu upraw ogrodniczych z reguły stosuje się znacznie niższe stężenia roztworu siarczanu magnezu (0,5% do 1,5–2,0%).

Jakie jest przeznaczenie i stosowanie ALFA Siarczan Magnezu Siedmiowodny

Nawóz ten jest szczególnie przydatny do łagodzenia skutków niedoborów magnezu wynikających z ograniczonych możliwości zaopatrzenia się roślin w Mg poprzez system korzeniowy, a także usuwania niedoborów powiązanych z dużymi wymaganiami niektórych gatunków roślin odnośnie magnezu (np. burak cukrowy i pastewny, kukurydza, ziemniak, rzepak, użytki zielone), zwłaszcza przy wysokich poziomach ich plonowania. W produkcji warzywniczej i sadowniczej jest powszechnie znany jako doskonałe źródło magnezu oraz siarki dla roślin uprawy polowej oraz pod osłonami i stosowany w formie oprysku lub doglebowo, a także do nawożenia połączonego z nawadnianiem i stosowaniem mikroelementów.

Dolistne nawożenie siarczanem magnezu łącznie z mocznikiem obniża wyraźnie próg stężenia mocznika, przy którym mogą wystąpić uszkodzenia (poparzenia) roślin tym nawozem, a równocześnie sprzyja wchłanianiu Mg2+ przez liście i zwiększa efektywność działania Mg oraz wykorzystania azotu przez rośliny, a tym samym zapewnia dużą efektywność przyrodniczą stosowania tego zabiegu. Szczególnie wysoką skuteczność wykazuje w uprawie roślin charakteryzujących się dużym potencjałem plonowania.

Szczegółowe informacje odnośnie stosowania roztworu siarczanu magnezu w kolejnych fazach rozwoju poszczególnych roślin i możliwości łączenia go z mocznikiem oraz innymi substancjami (mikroelementy, środki ochrony roślin) zawierają zalecenia agrotechniczne dla każdego gatunku oraz instrukcje stosowania poszczególnych preparatów.

Nie mieszać z nawozami zawierającymi wapń rozpuszczalny w wodzie. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanej dawki.

Dostępne w opakowaniach: 25 kg

NAWÓZ ZGODNY Z WYMOGAMI ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 2003/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów. NAWÓZ WE