ESTA Kieserit

Nawów ESTA Kiserit

Nawóz siarkowo-magnezowy
ESTA® Kieserit

Nawóz ESTA® Kieserit jest nawozem siarczanowym o granulowanej postaci. Postać siarczanowa (magnezu i siarki) jest całkowicie rozpuszczalna w wodzie, dzięki czemu lepiej jest przyswajalny przez rośliny. Charakteryzyuje się wysoką skutecznością niezależnie od pH gleby, dzięki czemu może być stosowany na wszystkich stanowiskach. Nawóz ma formę granulatu, który charakteryzuje się jednolitymi wymiarami, twardością i sypkością.

Nawóz ESTA® Kieserit można stosować w uprawach ekologicznych zgodnie z rozporządzeniem unijnym Nr 834/2007 i regulacjami rozporządzenia Unii Europejskiej 889/2008.


Nawóz granulowany ESTA® Kieserit
Niezawodna moc magnezu z siarką

Nawów ESTA Kiserit
ESTA® Kieserit gran.

Nawóz WE
Kizeryt 25+50

25 % MgO tlenku magnezu rozpuszczalnego w wodzie
50 % SO3 trójtlenku siarki rozpuszczalnego w wodzie

Charakterystyka

•ESTA® Kieserit gran. jest nawozem siarczanowym o zawartości 25 % MgO i 50 % SO3

•Magnez i siarka w postaci siarczanowej są całkowicie rozpuszczalne w wodzie i natychmiast przyswajalne przez rośliny.

•Skuteczny niezależnie od pH gleby, może być stosowany na wszystkich stanowiskach

•Granulat charakteryzuje się jednolitymi wymiarami, twardością i sypkością.

•Idealny do mieszanek mechanicznych

•Zgodnie z rozporządzeniem unijnym Nr 834/2007 i regulacjami rozporządzenia Unii Europejskiej 889/2008, ESTA® Kieserit gran. jest dopuszczony do stosowania w uprawach ekologicznych.