EPSO Top

EPSO Top
EPSO Top®

Nawóz WE

siarczan magnezu 16+32

16 % MgO tlenku magnezu rozpuszczalnego w wodzie

32,5 % SO3 trójtlenku siarki rozpuszczalnego w wodzie

EPSO Top: charakterystyka nawozu

  • EPSO Top to nawóz magnezowo- siarkowy o szybkim działaniu do nawożenia dolistnego. Jego składniki są całkowicie rozpuszczalne w wodzie i mają postać siarczanów (MgSO4 x 7 H2O, określane też jako sól gorzka)
  • EPSO Top rozpuszcza się w wodzie natychmiast i bez resztek, dlatego też jest stosowany w opryskach roślin jako nawóz dolistny, lub włączany do systemu nawadniania (fertygacja)
  • Stanowi uzupełnienie nawożenie doglebowego wszystkich upraw w okresach niedoboru składników pokarmowych
  • Zgodnie z rozporządzeniem unijnym Nr 834/2007 i regulacjami rozporządzenia Unii Europejskiej 889/2008, EPSO Top jest dopuszczony do stosowania w uprawach ekologicznych