Alfa Potas

Nawóz ALFA Potas

Nawóz wieloskładnikowy
Alfa Potas

Nawóz potasowy - charakterystyka

Granulowany nawóz Alfa Potas wzbogacony o siarkę, wapń i magnez

Do stosowania przedsiewnego i pogłównego we wszystkich uprawach

Nadaje się na wszystkie rodzaje gleb, niezależnie od ich zwięzłości i odczynu

Nawóz służy do pełnego zaopatrzenia roślin uprawnych w potas lub uzupełnienie tego składnika w okresie wegetacji

Zawiera dodatkowo 23% siarki (SO3) oraz 8% wapnia (CaO) i 2,8% magnezu (MgO), które neutralizują zakwaszające glebę działanie siarki

alfa potas grafika

Nawóz Alfa Potas zalety stosowania

alfa potas nawoz we wysokie zaopatrzenie roslin w potas siarke magnez oraz wapn
Wysokie zaopatrzenie roślin w potas, siarkę, magnez oraz wapń podczas jednej aplikacji
alfa potas nawoz we sklad zapewniajacy niska zawartosc chlorkow
Skład zapewniający niską zawartość chlorków w porównaniu z innymi nawozami potasowymi
alfa potas nawoz we pelna dawka przyswajalnej siarki pokrywajaca potrzeby
Pełna dawka przyswajalnej siarki pokrywająca potrzeby nawet wymagających roślin (23% SO3)
alfa potas nawoz we uzupelnienie magnezu
Uzupełnienie magnezu (2,8 MgO) – pierwiastka kształtującego prawidłowy rozwój roślin i wspierającego plonowanie

Informacje na temat zagrożeń i sposobu przechowywania znajdują się na etykiecie produktu.

Nawóz Alfa Potas - SKŁAD

37,0% - Potas (K2O) rozpuszczalny w wodzie

8,0% - Wapń (CaO) rozpuszczalny w wodzie

2,8% - Magnez (MgO) rozpuszczalny w wodzie

23,0% - Siarka (SO3) rozpuszczalna w wodzie

Mineralne Nawozy Alfa:

Dawkowanie wieloskładnikowego nawozu Alfa Potas

150–300 kg/ha
250–550 kg/ha
150–550 kg/ha
150–600 kg/ha
200–300 kg/ha
200–300 kg/ha
200–500 kg/ha

Przy ustalaniu dawki nawozu należy uwzględnić:
przedplon, zawartość składników pokarmowych w glebie, w szczególności zasobność gleby w potas, kategorię agronomiczną gleby, potrzeby pokarmowe uprawianego gatunku, przewidywany plon.

Nawóz wieloskładnikowy Alfa Potas - przeznaczenie i stosowanie

Zalecane jest wymieszanie nawozu z glebą na głębokość od 10 cm do 15 cm podczas wykonywa­nia przedsiewnych zabiegów agrotechnicznych
Wy­siew nasion zalecany jest po 1 do 2 tygodni od zabiegu nawożenia
Nawóz należy stosować powierzchniowo
Rekomendowane jest podzielenie dawki na dwie części i zastosowanie pierwszego nawożenia wczesną wiosną, a drugiego po zbiorze pierwszego pokosu lub po dru­gim wypasie pastwiska
Nawóz należy stosować po zbiorze owoców
Nawóz należy stosować w zespole upraw przygotowujących stanowisko

Dostępne w opakowaniach: big-bag 600 kg