Wapno nawozowe bez magnezu – odmiana 03

trzuskawica tlenkowe 10480

trzuskawica tlenkowe 10480

Wapno nawozowe bez magnezu – odmiana 03

WAPNO NAWOZOWE odmiana 03

Wapno nawozowe niezawierajace magnezu, odmiana 03, pochodzace z przerobu skał wapiennych produkowane przez Trzuskawica S.A. Zakład Kujawy spełnia wymagania okreslone tabeli 1 załacznika nr 6 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 wrzesnia 2010 r (Dz.U. 2010 r., nr 183, poz. 1229) oraz wymagania okreslone § 14 ust. 4 pkt. 1 dopuszczalnych wartosci zanieczyszczen okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. (Dz.U. 2008 nr 119 poz. 765).

Wapno nawozowe jest wprowadzane do obrotu na podstawie Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawozeniu (Dz. Ust. Nr 147, poz. 1033 ze zm.) oraz posiada pozytywna opinie Instytutu Upraw, Nawozenia i Gleboznawstwa w Puławach o przydatnosci do stosowania w rolnictwie.

Każda partia wapna nawozowego posiada Atest kontrolny wystawiony przez Okregową Stację Chemiczno-Rolniczą w Bydgoszczy.
Produkt ten jest wytwarzany w warunkach nadzorowanych, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004.

Konfekcjonowanie

Wapno nawozowe jest dostepne luzem bezposrednio na srodki transportowe oraz w workach typu ,,big-bag"

Składowanie

Produkt powinien byc transportowany i składowany w warunkach zabezpieczajacych przed zawilgoceniem oraz zanieczyszczeniem.

Zastosowanie

Przeznaczone jest do wszelkiego rodzaju upraw w rolnictwie, ogrodnictwie, lesnictwie i sadownictwie w celu odkwaszania gleby, poprawy jej struktury, zyznosci i składu chemicznego.

Okres gwarancji

Okres gwarancji dla wapna nawozowego wynosi 365 dni od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w miejscu zabezpieczonym przed działaniem wilgoci.

Wymagania normowe

Karta Charakterystyki - KCH/7
PKWiU 23.52.10.0

* wyniki badan za 2017 r.

Kontrola i badania produktów wykonywane sa zgodnie z Planem Kontroli i Badan oraz instrukcjami kontrolnymi Trzuskawica Zakład Kujawy.

Dla każdej partii produktu wystawiana jest Deklaracja oraz

Instrukcja stosowania i przechowywania wapna nawozowego.Polecamy również