AgroSulCa nawóz siarkowo-wapniowy

agrosulca 10512

agrosulca 10512

SKŁAD:

S 17%
SO3 42%
Ca 21%
CaO 30%

Siarka

nawóz w związkach siarczanowych (SO3) zawiera min. 17% siarki (S) rozpuszczalnej w wodzie - to forma łatwo przyswajalna przez rośliny
zwiększa odporność roślin na stres, a w szczególności na suszę oraz porażenia wywoływane przez grzyby i bakterie
niezbędna w procesach fotosyntezy
stymuluje gospodarkę azotem, zaś u roślin oleistych (szczególnie rzepak) wpływa na prawidłową

Wapń

nawóz zawiera min. 21,3% wapnia (Ca), który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania roślin
warunkuje dobre ukorzenianie się
zapewnia większą zdrowotność
reguluje pracę aparatów szparkowych oraz wpływa na procesy hormonalne u roślin
nawóz jest aż 200 razy lepiej rozpuszczalny od węglanu wapnia, co sprawia, że wapń jest bardziej mobilny w profilu glebowym

CHARAKTERYSTYKA

nawóz stały, sypki, miękki, o strukturze bezpostaciowej, niepylisty
odpowiednia zawartość wilgoci - około 7% H2O
pH: 6-7
niski indeks solny: 8,1
pakowanie: luzem oraz big bagi 1000 kg

Korzyści z zastosowania na poziomie parametrów gleby, niezależne od gatunku rośliny uprawnej
Właściwości fizyczne gleby Właściwości chemiczne gleby Właściwości biologiczne gleby
- agregacja cząstek gleby (struktura); zmniejszenie ryzyka zbrylania się gleb średnich i ciężkich
- zmniejszenie gęstości objętościowej gleby; zmniejszenie kosztów orki, poprawa warunków uprawy gleb ciężkich, minutowych
- sprawna infiltracja wody; redukcja zagrożenia erozją oraz spływu powierzchniowego składników mineralnych (fosfor)
wprowadzenie do gleby wapnia
- wprowadzenie do gleby siarki
- stabilizacja zawartości próchnicy
- zwiększenie dostępności potasu
- zwiększenie dostępności mikroskładników (gleby o odczynie poniżej obojętnego)
- kontrola aktywności glinu Al 3+
- wzrost aktywności biologicznej gleby
- większe tempo mineralizacji resztek roślinnych
- poprawa warunków inicjacji i wzrostu korzeni
Dawka użyźniająca glebę (tzw. melioracyjna)*
gleby lekkie gleby średnie gleby ciężkie
1000-1500 1500-2000 2500-3000

* dawka użyźniająca, tzw. melioracyjna - dużo wyższa od dawek nawozowych, uzależniona od rodzaju gleby; dotyczy każdej rośliny uprawnej i warunków uprawy. Przeznaczenie, stosowanie, zalecane dawki
Parametr Zboża ozime Zboża jare Rzepak Kukurydza Ziemniak Buraki cukrowe Strączkowe gruboziarniste
Potrzeby pokarmowe kg/ha zapotrzebowanie uprawy na wapń (Ca) 30-40 25-30 150-200 40-60 50-60 60-80 120-140
zapotrzebowanie uprawy na siarkę (S)  25–35 20–35 60–80 30-40 25-60 50-60 30-40
Dawka kg/ha dawka 1-roczna 250–350 200–300 400–500 300–400 200–300 400–500 200–300
dawka 2-letnia1 600–700 500–600 700–800 600–700 500–600 500–600 500–600
Termin zastosowania optymalny po zbiorze przedplonu przed orką zimową  po zbiorze przedplonu przed orką zimową  przed orką zimową  po zbiorze przedplonu przed orką zimową 
możliwy przed siewem/ przed zimowym spoczynkiem przed siewem  przed spoczynkiem zimowym roślin przed siewem przed sadzeniem przed orką zimową przed siewem
Korzyści z Zastosowania na poziomie rośliny uprawnej dobre ukorzenienie dobre ukorzenienie dobry wigor wzrostu jesienią  dobre ukorzenienie lepsze zawiązywanie bulw większy wigor wzrostu większy wigor wzrostu
dobre krzewienie dobre krzewienie lepsze przezimowanie lepsze zaziarnienie kolby  większa odporność na choroby większa efektywność azotu większe brodawkowanie
większa zawartość białka w ziarnie poprawa jakości ziarna jęczmienia browarnego, szerszy N:S większa zawartość tłuszczu większa efektywność azotu   poprawa jakości przechowalniczej bulw większa polaryzacja  wzrost zawartości aminokwasów siarkowych  
- - większa odporność na choroby  - - mniejsza zawartość melasotworów -

Dlaczego polecamy nawóz AgroSulCa?

Zbliża się kolejny sezon zasiewów. Jednym z podstawowych czynników zapewniających odpowiedni start i rozwój roślin jest zaopatrzenie ich w niezbędne składniki odżywcze już od momentu wschodów. Dajemy w ten sposób roślinom możliwość maksymalnego wykorzystania potencjału do wydania wysokich i dobrej jakości plonów. Przed Państwem decyzja dotycząca między innymi wyboru nawozów. Najczęściej mówiąc o nawozach jesiennych, mamy na myśli nawozy wieloskładnikowe, zawierające w swoim składzie przede wszystkim azot, fosfor i potas, czyli tak zwane NPK. Często jednak nie doceniamy znaczenia dla rośliny takich składników jak wapń i siarka, a przecież są to również podobnie jak magnez główne składniki, których niedobór w znacznym stopniu ogranicza wielkość i jakość przyszłych plonów.

Zdrowa i dobrze odżywiona roślina, już od wschodów daje podstawy do budowania wysokiego i najwyższej jakości plonu, a dla gatunków ozimych jest również podstawą dobrego przezimowania. Aby dokonać trafnego wyboru nawozu, który zapewni uprawom łatwo dostępny wapń i siarkę, chcielibyśmy Państwa zapoznać z ofertą innowacyjnego produktu jakim jest AgroSulCa.

Siarczan wapnia AgroSulCa, to nawóz sypki, ale nie pylisty. Zawiera min. 17% siarki (S) rozpuszczalnej w wodzie i min. 21,3% (Ca) wapnia.

Forma siarki zawarta w nawozie jest łatwo przyswajalna przez rośliny, co gwarantuje ich wysokie zaopatrzenie w ten składnik. W konsekwencji Państwa rośliny są zdrowe i dobrze przygotowane do wykorzystania swojego potencjału plonotwórczego. AgroSulCa zapewnia maksymalne wykorzystanie azotu, który jest głównym składnikiem pokarmowym, ale jego pobranie jest zależne właśnie od dostępności siarki. Na przykład rzepak potrzebuje ok. 25 kg siarki na każde 100 kg azotu i ta ilość daje możliwość jego pełnego wykorzystania. Siarka z nawozu AgroSulCa jest stopniowo uwalniana, co minimalizuje straty w postaci przemieszczenia się poza strefę korzeniową. Jednorazowa dawka nawozu wynosząca około 700- 800 kg jest w stanie zaopatrzyć potrzeby pokarmowe roślin na dwa sezony wegetacyjne (np. rzepak i następcze zboża).

Kolejnym ważnym tematem jest zaspokojenie potrzeb pokarmowych roślin na wapń. Wapń w nawozie AgroSulCa jest aż 200 razy lepiej rozpuszczalny od wapnia z węglanu, dzięki czemu w pełni pokrywa zapotrzebowanie roślin na ten składnik pokarmowy. Dla rzepaku zapotrzebowanie wynosi ok. 200 kg Ca /ha.

AgroSulCa jest nawozem, który wprowadza dwa ważne składniki pokarmowe oraz oddziałuje dodatkowo na glebę- poprawia jej strukturę oraz eliminuje wpływ toksycznego glinu Al 3+. Korzyścią ze stosowania AgroSulCi jest także brak zakwaszającego działania siarki w glebie. Jest ona bilansowana wapniem, co powoduje, że nawóz nie zmienia pH gleby. Jest świetną propozycją na pola o uregulowanym odczynie, na których chcemy poprawić strukturę i zasilić rośliny dwoma ważnymi składnikami.

W zakresie nawozów współpracujemy z renomowanymi producentami, gwarantującymi najwyższą jakość wytwarzanych produktów. Właśnie do takich nawozów należy syntetyczny siarczan wapnia- AgroSulCa. Nawóz ten jest bezpiecznym, potwierdzonym certyfikatami produktem. Bieżące monitorowanie podczas procesu produkcji, pozwala na kontrolę zawartości składników pokarmowych, a także metali ciężkich.

Nawóz AgroSulCa proponujemy w atrakcyjnych cenach oraz z dodatkową promocją- gratisowa plandeka o wymiarze 5x8m przy zamówieniu min. 75 ton nawozu luzem lub 72 ton w BB (ilość plandek ograniczona).