Saletrosan 30

saletrosan 30 10420

saletrosan 30 10420

Opis produktu

Rolniczy nawóz mineralny Saletrosan® 30 to siarczanoazotan amonu. Otrzymywany jest on w procesie chemicznym z azotanu amonu i siarczanu amonu z dodatkiem bogatej w wapń i magnez mączki dolomitowej. Taka technologia gwarantuje identyczny skład każdej granuli. Saletrosan® 30 to nawóz WE, nie podlegający przepisom RID i ADR. Ma on postać równomiernych granul o zabarwieniu od brązowego do beżowego. Ziarna o wielkości 2÷6 mm stanowią co najmniej 95% masy nawozu.

Saletrosan® 30 zawiera 30% azotu całkowitego (N), w tym co najmniej 17% azotu w formie amonowej (NNH4+) i co najmniej 12% azotu w formie saletrzanej (NNO3-). Zawartość siarki (S) wynosi 6% co w przeliczeniu na trójtlenek siarki daje 15% SO3. Obecna w Saletrosanie® 30 siarka siarczanowa jest całkowicie rozpuszczalna w wodzie a więc w pełni dostępna dla roślin.

Dzięki optymalnej technologii granulacji wykorzystywanej przez Grupę Azoty S.A. oraz innowacyjnemu zabezpieczeniu środkiem antyzbrylającym granule Saletrosanu®30 w trakcie transportu i magazynowania nie ulegają zbryleniu, kruszeniu ani ścieraniu. Jednorodność oraz odpowiednia masa granul pozwala na daleki i równomierny wysiew w precyzyjnie dobranych dawkach, a to ogranicza straty nawozu w glebie i decyduje o wysokiej efektywności nawożenia.

Zastosowanie Saletrosanu® 30 w uprawie zbóż ozimych

W uprawie pszenicy ozimej i innych zbóż Saletrosan® 30 należy stosować w trakcie wiosennego nawożenia plantacji.

Saletrosan® 30 zaaplikowany na początku wiosennej wegetacji (I dawka), pobudza rośliny do krzewienia, wpływając tym samym na dwa główne czynniki plonotwórcze, tj. obsadę kłosów oraz liczbę kłosków i kwiatków w kłosie.

Zastosowanie nawozu Saletrosan® 30 w fazie strzelania w źdźbło (II dawka azotu), nie tylko zwiększa liczbę wykształconych kłosków w kłosie, ale również zmniejsza redukcję pędów kłosonośnych, zmniejsza podatność roślin na choroby oraz zwiększa ich odporność na warunki stresowe takie jak susza glebowa, niska bądź wysoka temperatura.

W praktyce rolniczej, pszenicę ozimą najczęściej nawozimy w trzech terminach, natomiast pozostałe zboża w dwóch. Zastosowanie nawozu Saletrosan® 30 zarówno na początku wiosennej wegetacji jak również w fazie strzelania w źdźbło, pozwala optymalnie zabezpieczyć zboża w azot i siarkę stosując za każdym razem tylko jeden zabieg agrotechniczny.

Saletrosan® 30 ma zastosowanie również jako nawóz uniwersalny, który zaleca się stosować wiosną, pogłównie na rośliny ozime, szczególnie zboża. Polecany jest on także do stosowania wczesną wiosną pod wszystkie inne rośliny uprawne: rzepak ozimy, zboża jare, kukurydzę, rośliny przemysłowe i okopowe oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Bardzo dobre efekty nawożenia Saletrosanen®30 uzyskuje się w uprawie roślin krzyżowych (rzepak, rzepik, gorczyca, kapusty, kalafior, kalarepa), strączkowych, ziemniaka, cebuli, pora, czosnku i chrzanu. Jest on bardzo efektywny na glebach organicznych, szczególnie na użytkach zielonych. Stosując Saletrosan® 30 przedsiewnie najlepiej płytko wymieszać go z glebą, a pogłównie najlepiej stosować przed spodziewanym deszczem. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną. Ze względu na higroskopijność Saletrosan® 30 można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z Polidapem®, Polifoskami®, Polimagiem® S oraz z solą potasową, pod warunkiem że nawozy są suche.

Korzyści zastosowania

Ze względu na proporcje azotu do siarki N:S = 5:1 Saletrosan® 30 jest szczególnie polecany do nawożenia zbóż. Zawarta w Saletrosanie® 30 siarka powoduje lepsze pobranie i wykorzystanie azotu przez rośliny, co zwiększa skuteczność i wydajność nawożenia azotem.

Zawarta w nawozie siarka siarczanowa, doskonale rozpuszczalna w wodzie a przez to łatwo przyswajalna przez rośliny, wpływa na efektywne wykorzystanie azotu, zmniejsza podatność roślin na choroby oraz zwiększa ich odporność na warunki stresowe takie jak susza glebowa czy też niska bądź wysoka temperatura. Pamiętajmy, że największe niedobory siarki w glebie występują zawsze wczesną wiosną, po jesienno-zimowym wymyciu tego składnika pokarmowego z gleby.

Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno i równomiernie pobierany przez rośliny, wpływa na dobre ukorzenienie roślin, wspomaga pobieranie fosforu, siarki i boru oraz ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Zawartość szybko działającej, saletrzanej formy azotu (typowo pogłównej) przyspiesza wegetację roślin krótko po zastosowaniu nawozu, czyli wiosną przyspiesza regenerację roślin po zimowym osłabieniu. Ponadto ta forma azotu wpływa na lepsze pobieranie potasu, magnezu i wapnia.

Zastosowanie Saletrosanu® 30 powoduje dobre ukorzenienie roślin, zwiększa dynamikę ich wzrostu już we wczesnych fazach rozwojowych oraz poprawia ich odporność, decydując o wzroście plonu i poprawie jego jakości.

Propozycje terminów i dawek nawożenia Saletrosanem® 30

Potrzeby nawożenia azotem

Wycena punktowa czynników wpływających na potrzeby nawożenia azotem (według IUNG).

Rodzaj czynnika Ocena punktowa czujnika
-1 0 +1
Potrzeby wapnowania konieczne potrzebne, wskazane ograniczone, zbędne
Opady zimowe poniżej normy w normie powyżej normy
Przedplon i nawożenie go azotem motylkowe, okopowe na oborniku, inne na dużych dawkach azotu zboża, pastewne, rzepak na średnich dawkach azotu zboża, pastewne, rzepak na małych dawkach azotu
Dobór odmiany (gatunku trawy) ekstensywne przeciętne intensywne
Poziom chemicznej ochrony roślin bez ochrony ochrona częściowa pełna ochrona
Długość okresu wegetacji roślin okopowych i pastewnych krótki: na wczesny zbiór lub na bezpośrednie skarmianie przeciętny dla gatunku długi: zbiór w fazie dojrzałości technologicznej lub na silos

Potrzeby nawożenia azotem są bardzo duże i duże, gdy suma punktów wynosi od +6 do +1; średnie, gdy suma punktów wynosi 0; małe i bardzo małe dla -1 do -6 punktów.

Zalecane dawki Saletrosanu® 30 w kg/ha*

Roślina Potrzeby nawożenia azotem
bardzo małe i małe średnie1 i wysokie
żyto, owies i inne zboża - dawka startowa - wiosna 160 260
rzepak - dawka startowa - wiosna 260 310
ziemniak na oborniku2 - dawka startowa - wiosna 220 280
kukurydza na ziarno - dawka startowa - wiosna 260 310
kapusty: biała, czerwona, włoska, brukselka, cebula3 - wiosna 260 310
użytki zielone - gleby organiczne - dawka startowa - wiosna 260 350

*zalecana dawka Saletrosanu® 30 nie pokrywa potrzeb nawozowych azotem, a jest wiosenną dawką startową, by zabezpieczyć rośliny głównie w siarkę; na glebie o średnich potrzebach nawożenia azotem z dawką 400 kg Saletrosanu® 30 na rzepak wprowadzamy 120 kg azotu i 24 kg siarki (S);

1 - jeżeli występują problemy z oceną potrzeb nawożenia azotem zaleca się dawki w wysokości jak dla średnich potrzeb nawożenia;

2 - zalecana dawka obornika pod ziemniaka 20-25 t/ha, pod kukurydzę na silos 30-35 t/ha;

3 - dawka startowa stosowana głównie jako źródło siarki.Polecamy również