Yara NitroProtect

Yara NITROPROTECT

Yara NITROPROTECT to innowacyjny nawóz zawierający stabilizator azotu, dzięki któremu dostępność tego pierwiastka koreluje z potrzebami roślin. Stosując Yara NITROPROTECT, zapewniasz kukurydzy lepsze wykorzystanie zastosowanego azotu. Od teraz możesz więcej z mniejszą dawką składnika.

Co wyróżnia nawóz Yara NITROPROTECT?

  • zawartość inhibitora nitryfikacji INSTINCT™, który chroni azot amonowy przed stratami
  • zawartość trzech form azotu (azotanowej, amonowej i amidowej), które mają szybkie i długotrwałe działanie
  • wysoka koncentracja składników pozwalających na stosowanie niższych dawek nawozu, co wpływa korzystnie na środowisko i optymalizację nawożenia
  • wpływ na właściwości fizyczne gleby dzięki bardzo dobrze rozpuszczalnej formie wapnia

Czym jest INSTINCT™?

To stabilizator azotu w formie mikrokapsuł zawierających nitrapirynę – jeden z najefektywniejszych inhibitorów nitryfikacji dostępnych na rynku. INSTINCT™ spowalnia procesy nitryfikacji, jak najdłużej zachowując w glebie azot w formie amonowej. To forma azotu, która nie ulega wymywaniu i stymuluje rozwój rośliny.

INSTINCT™ – znak towarowy należący do Corteva Agriscience i jej podmiotów stowarzyszonych.

Badania polowe pokazują, że Yara NITROPROTECT daje większą wydajność plonu kukurydzy w porównaniu z tradycyjnym mocznikiem i pozwala obniżyć dawkę azotu przy zachowaniu poziomu plonowania.

Yara NitroProtect: Twój azot jest bezpieczny

NITROPROTECT skład:

SKŁADNIK ILOŚĆ
N 34%
N-NO3 5,7%
N-NH4 0,4%
N-NH2 27,4%
CaO 10,4%

Yara NITROPROTECT to pełne odżywienie Twojej kukurydzy i bezpieczeństwo stosowania. Trzy formy azotu i INSTINCT™ zapewniają dostępność azotu w całym okresie wegetacji kukurydzy.

Zawarta w INSTINCT™ nitrapiryna spowalnia metabolizm bakterii Nitrosomonas. Są one odpowiedzialne za przemiany azotu w glebie, które mogą prowadzić do jego strat. Dzięki działaniu nitrapiryny, w znacznym stopniu (nawet do 12 tygodni), wydłużamy dostępność formy amonowej azotu dla rośliny uprawnej.