Uniwersalny nawóz azotowy Canwil

Nawóz Anwil - Saletrzak Canvil Mg

To uniwersalny nawóz azotowy, gwarantujący wysoki, doskonałej jakości plon. Nadaje się do uprawy wszystkich roślin, na wszystkie rodzaje gleb, szczególnie na gleby kwaśne, do stosowania przedsiewnego i pogłównego (po wymieszaniu z glebą lub przed spodziewanymi opadami).
Saletrzak ten tworzy mieszanina azotanu amonu i drobno zmielonego wypełniacza dolomitowego z dodatkiem substancji antyzbrylających, które doskonale zabezpieczają granulki przed zlepianiem w okresie przechowywania. Nawóz jest obojętny, dobrze rozpuszczalny w wodzie i niezakwaszający gleby. Jego doskonała granulacja pozwala na równomierny wysiew.
Zawarty w CANWILU magnez jest niezbędnym pierwiastkiem do rozwoju i wzrostu rośliny oraz spełnia liczne funkcje w budowie tkanek i przemianie materii w roślinie. Wapń korzystnie wpływa na odczyn gleby oraz poprawia stosunki powietrzno-wodne w glebie.
Bardzo wysoką jakość nawozu potwierdza certyfikat najwyższej jakości Q nadany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Parametry:

• zawartość azotu jako suma azotu amonowego i azotanowego: 27,0 +/-0,8%,

• zawartość magnezu, w przeliczeniu na MgO: 4,0 +/-0,9%,

• zawartość granulek o wymiarach 1 mm - 5 mm, co najmniej: 96%.

• zawartość wody, nie więcej niż: 0,8%,

• zawartość wapnia (w postaci węglanu wapnia) w przeliczeniu na CaO wynosi około 6,5%,

• dostępny luzem oraz w workach 50 lub 500 kg

Przechowywanie:

• nie należy przechowywać go pod wiatami i na składowiskach (ze względu na małą odporność nawozu na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego, opadów atmosferycznych i zmiany temperatury),

• nawóz przechowywany luzem należy zabezpieczyć przed przenikaniem wilgoci z otoczenia (np. za pomocą folii polietylenowej).

Transport CANWILU z magnezem nie podlega szczególnie zaostrzonym przepisom transportu (zawartość azotu poniżej 28%).Polecamy również

Uniwersalny nawóz azotowy Canwil