Canvil Mg

Nawóz Anwil - Saletrzak Canvil Mg

Canvil Mg to uniwersalny nawóz azotowy, gwarantujący wysoki, doskonałej jakości plon. Nadaje się do uprawy wszystkich roślin, na wszystkie rodzaje gleb, szczególnie na gleby kwaśne, do stosowania przedsiewnego i pogłównego (po wymieszaniu z glebą lub przed spodziewanymi opadami).

Saletrzak ten tworzy mieszanina azotanu amonu i drobno zmielonego wypełniacza dolomitowego z dodatkiem substancji antyzbrylających, które doskonale zabezpieczają granulki przed zlepianiem w okresie przechowywania. Nawóz jest obojętny, dobrze rozpuszczalny w wodzie i niezakwaszający gleby. Jego doskonała granulacja pozwala na równomierny wysiew.

Zawarty w Canvilu magnez jest niezbędnym pierwiastkiem do rozwoju i wzrostu rośliny oraz spełnia liczne funkcje w budowie tkanek i przemianie materii w roślinie. Wapń korzystnie wpływa na odczyn gleby oraz poprawia stosunki powietrzno-wodne w glebie.

Bardzo wysoką jakość nawozu potwierdza certyfikat najwyższej jakości Q nadany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Parametry:

• zawartość azotu jako suma azotu amonowego i azotanowego: 27,0 +/-0,8%,

• zawartość magnezu, w przeliczeniu na MgO: 4,0 +/-0,9%,

• zawartość granulek o wymiarach 1 mm - 5 mm, co najmniej: 96%.

• zawartość wody, nie więcej niż: 0,8%,

• zawartość wapnia (w postaci węglanu wapnia) w przeliczeniu na CaO wynosi około 6,5%,

• dostępny luzem oraz w workach 50 lub 500 kg

Przechowywanie:

• nie należy przechowywać go pod wiatami i na składowiskach (ze względu na małą odporność nawozu na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego, opadów atmosferycznych i zmiany temperatury),

• nawóz przechowywany luzem należy zabezpieczyć przed przenikaniem wilgoci z otoczenia (np. za pomocą folii polietylenowej).

Transport CANWILU z magnezem nie podlega szczególnie zaostrzonym przepisom transportu (zawartość azotu poniżej 28%).