Mieszanka OST 2

Nasiona traw MILK UP

Mieszanka OST 2 złożona jest z życic, co przekłada się na jej wysoką wartość pastewną i smakowitość. Jest doskonała dla wysokowydajnych krów mlecznych.

Nadaje się zwłaszcza do intensywnej produkcji na dobrych gruntach ornych. Charakteryzuje się bardzo wysokim plonowaniem i szybkimi odrostami na pokosach. Sprawnie kiełkuje i radzi sobie z konkurencją innych traw, doskonale nadaje się więc do podsiewów.

Najczęściej wykorzystywana jest kośnie, ale można użytkować ją również przemiennie.

PRODUCENT: Barenbrug

PRZEZNACZENIE: koszenie, pastwisko, krótkotrwałe użytki zielone