Mieszanka MKŁBM

Nasiona traw MILK UP

Mieszanka Kośno-Łąkowa bez motylkowatych przeznaczona do wieloletniego użytkowania kośnego na stanowiskach łąkowych lub gruntach ornych o średniej albo słabej żyzności. Brak motylkowych poprawia zdolność zakiszania.

Udział kupkówki, kostrzewy trzcinowej miękkolistnej oraz Festulolium w odmianach Lofa, Becva, które są mieszańcem kostrzewy trzcinowej i życicy wielokwiatowej, pozwala uzyskać na stanowiskach słabszych satysfakcjonujące plony.

Mieszankę MKŁBM można wzbogacić, dodając lucernę siewną – roślinę o głębszym systemie korzeniowym, wytrzymującą okresowe niedobory wody. W mieszance bez motylkowych w składzie można stosować środki na chwasty dwuliścienne.

PRODUCENT: Granum

PRZEZNACZENIE: łąka, trwałe użytki zielone