VOUCHER / TANZANIA

W związku z Twoim udziałem w punktowym programie lojalnościowym OSADKOWSKI TRAVEL zapraszamy Cię na zaplonowane podróże. Tym razem wyruszymy do jednego z najbardziej fascynujących krajów Czarnej Afryki, kierunek – TANZANIA. Wspólnie przejedziemy jeepami tanzańskie safari, czyli trzy Parki Narodowe (Tarangire, Lake Manyara i Ngorongoro), gdzie można spotkać Wielką Piątkę: lwa, słonia, czarnego nosorożca, lamparta i bawoła.

Chwila oddechu dla Gospodarza, by mógł odpocząć i nabrać energii na kolejny sezon.

KIEDY?

7–15 grudnia 2023 r.

9 dni / 8 nocy

GDZIE?

TANZANIA / ZANZIBAR

PN Tarengire, Lake Manywara, Ngorongo

JAK?

Linie QATAR AIRWAIS

Wylot: 07.12.2023 r. / Powrót 14-15.12.2023 r.

Agenda: W Tanzanii obowiązuje strefa czasowa UTC + 3.

PROGRAM RAMOWY

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PODRÓŻY

Przed wyjazdem każdy uczestnik musi wypełnić formularz wyjazdowy:
W Tanzanii obowiązuje strefa czasowa UTC + 3.
Przy wjeździe do Tanzanii wymagane są wizy turystyczne. Wniosek wizowy będzie rozdawany w samolocie i wypełniany w formie papierowej. Podczas procedury wizowej na lotnisku urzędnik imigracyjny czasami może poprosić o odciski palców lub odczyt tęczówki.
Dokument musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu (do 15.06.2024 r.) i zawierać z co najmniej dwie puste strony obok siebie.
Do Tanzanii nie wolno wwozić ani wywozić waluty tanzańskiej. Najlepszym rozwiązaniem jest zabranie ze sobą dolarów amerykańskie (z tzw. dużymi portretami). Banknoty (dolary amerykańskie) wydane przed 2009 rokiem nie są akceptowane w Tanzanii.
Wypukłe karty kredytowe są akceptowane w hotelach i niektórych biurach wymiany walut, jednakże pobierana jest prowizja.
Napięcie prądu w Tanzanii wynosi 230V/50 Hz. Wtyczki typu D – wtyczka starego standardu brytyjskiego, która ma trzy okrągłe bolce w trójkącie. Wtyczki typu G – wtyczka ma trzy prostokątne bolce, które tworzą trójkąt.
Tanzania jest krajem wielokulturowym, w którym można spotkać niezwykłą różnorodność reprezentantów wszelkich grup etnicznych. Kraj ten jest domem dla 120 grup plemiennych. W Tanzanii na powitanie zawsze podaje się prawą rękę. Jeżeli prawa ręka jest zajęta powinno podać się prawy łokieć. Lewa ręka jest uważana za nieczystą. W Tanzanii nie wolno zbierać lub kupować jakichkolwiek kości, skóry, rogów, kłów zwierząt. Na wybrzeżu nie poleca się zbierać korali i rozgwiazd, jak również kupować dużych muszli, gdyż może pojawić się problem z ich wywiezieniem z kraju. Opalanie topless jest prawnie zabronione. Zaleca się picie jedynie wody butelkowanej. Ze względu na to, że Zanzibar jest wyspą w 95% muzułmańską, od turystów oczekuje się poszanowania miejscowej religii i kultury. Szorty, mini spódnice, stroje plażowe są dozwolone tylko na terenie plaży. Nie należy robić zdjęć obiektom wojskowym czy policyjnym oraz lokalnej ludności (przede wszystkim muzułmańskiej na Zanzibarze) bez uprzedniego zapytania o zgodę. Od 1 czerwca 2019 roku w Tanzanii obowiązuje całkowity zakaz wwozu i użytkowania toreb plastikowych. Zakaz obejmuje wwóz, wywóz, wytwarzanie, sprzedaż, magazynowanie, zaopatrywanie i użytkowanie toreb plastikowych, bez względu na grubość plastiku. Zakaz dotyczy również bagażu obcokrajowców odwiedzających Tanzanię. Z zakazu wyłączone są fabryczne opakowania artykułów rolnych, spożywczych, przemysłowych, medycznych i sanitarnych oraz worki na śmieci. Możliwy będzie także wwóz, użytkowanie i wywóz plastikowych toreb na kosmetyki wielorazowego użytku typu zip-lock. Na głównych lotniskach uruchomione zostaną specjalne punkty, gdzie wyrzucić będzie można torby plastikowe przypadkowo wwiezione w bagażu głównym i podręcznym.
Nie później niż 4–6 tygodni przed planowaną podróżą zaleca się konsultacje u lekarza medycyny tropikalnej w celu sprawdzenia konieczności poddania się obowiązkowym i zalecanym szczepieniom. Turyści, którzy przejeżdżają z Tanzanii lądowej na Zanzibar (lub odwrotnie) powinni mieć przy sobie potwierdzenie szczepienia na żółtą gorączkę. W praktyce osoby nieposiadające ważnego zaświadczenia o szczepieniu mogą być poproszone o zaszczepienie się w granicznym punkcie medycznym. Zalecane jest sczepienie przeciwko żółtaczce zakaźnej, błonicy, durowi brzusznemu i tężcowi.
Tabletki antymalaryczne np. Malarone (jeśli są zalecone przez lekarza). Zapas leków przyjmowanych na stałe z ewentualnymi aktualnymi odpisami recept i w oryginalnych opakowaniach. Środki przeciw komarom (typu off, autan, a najlepiej zawierające składnik mugga). Lista leków, których wwiezienie na teren Tanzanii podlega kontroli jest dostępna online tutaj. Pacjenci przyjmujący leki psychotropowe muszą posiadać specjalne zezwolenie, o które aplikuje się online na stronie Tanzańskiej Agencji Leków. Ewentualne zapytania należy kierować bezpośrednio do urzędu, w języku angielskim (info@tmda.go.tz). W kwestii wwozu leków z powrotem przez granicę polską, stosuje się przepisy jak tutaj.

3 HOTELE

Organizatorem promocji OSADKOWSKI TRAVEL 2023 jest firma OSADKOWSKI Sp. z.o.o.

Szczegółowe zasady promocji, listę produktów biorących udział w promocji oraz pełną listę nagród określa regulamin. Zaproszenie jest przekazywane uczestnikowi po uprzednim potwierdzeniu
przez uczestnika Potwierdzenia Odbioru Nagrody i stanowi dokument potwierdzający uzyskanie przez uczestnika prawa do nagrody. W przypadku gdy Uczestnik nie jest
uprawniony do nagrody ze względu na niewystarczające Saldo Punktowe i nie uzyska prawa do czasu zakończenia programu, po wezwaniu przez Organizatora dokona dopłaty. W takim
przypadku kwota dopłaty kalkulowana jest według przelicznika 1 zł za każdy brakujący 1 Punkt.