Herbologia

Wydawnictwo „Herbologia w tabelach” jest dostępne w Firmowych Punktach Handlowych i u przedstawicieli handlowych Osadkowski S.A - SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!


Możesz także zamówić przez Internet!

Pobierz formularz zamówienia, uzupełnij i wyślij jako załącznik na adres: herbologia@osadkowski.pl

Słowo od Autora


Książka ta jest łatwym źródłem czerpania informacji z zakresu herbologii. Opracowanie zestawiono w sposób prosty i praktyczny. Dane przedstawiono w formie tabelarycznej, uzupełniając je w małym stopniu jedynie wymagającym komentarzem. Spis treści pozwala na szybkie poszukanie danych, ewentualnie porównanie ich z innymi.

Książka jest podzielona na trzy podstawowe działy: chwasty, herbicydy oraz interakcje wynikające z połączenia chwasty plus herbicydy.

W pierwszym dziale wymieniono podstawowe gatunki chwastów oraz dokonano ich podziału według wielu cech botanicznych, biochemicznych i ekologicznych. Uzupełniono go słownikami chwastów w kilku językach oraz słownikiem nazw ludowych. Drugi zawiera wykaz herbicydów, ich podziały według substancji czynnych i nazw handlowych oraz wiele danych związanych z praktycznym wykorzystaniem ich cech w ochronie roślin. Dział trzeci dotyczy wzajemnego oddziaływania na linii herbicydy-chwasty, czyli w różnych ujęciach reakcji chwastów na stosowane substancje czynne. We wszystkich działach opisano także reakcję roślin uprawnych na występujące chwasty oraz stosowane herbicydy.

W celu ułatwienia Czytelnikowi szybkiego zorientowania się w określonym zagadnieniu niektóre informacje powtarzają się kilkakrotnie w poszczególnych tabelach. Część informacji zamieszczona w drugim i trzecim rozdziale powinna być ciągle aktualizowana. Wynika to z dynamiki herbologii i polega na ciągłym rejestrowaniu nowych substancji czynnych i wprowadzaniu kolejnych technologii odchwaszczania, ale tym samym wycofywaniu starszych środków i metod ich stosowania. Dane te pozostawiono, ponieważ mogą służyć nie tylko aktualnym zabiegom ochroniarskim, ale również mogą być wykorzystywane w celach porównawczych, statystycznych, teoretycznych i innych.

W opracowaniu pominięto podstawowe zalecenia określające terminy stosowania Si dawki środków w konkretnych roślinach uprawnych. Tego typu programy są opracowywane w wielu publikatorach na bieżąco. Zawarte w książce dane nie mają charakteru zaleceń, a jedynie mogą służyć jako ich uzupełnienie.

Mam nadzieję, że opracowanie to okaże się przydatnym zbiorem informacji dla praktyków rolników, służb doradczych, studentów i wszystkich, którym bliska jest herbologia.


 

 

 

Regulamin sprzedaży

Książka Adama Paradowskiego „Herbologia w tabelach” jest dostępne w Firmowych Punktach Handlowych i u przedstawicieli handlowych Osadkowski S.A.
Książka zawiera działy: chwasty, herbicydy oraz interakcje wynikające z połączenia chwasty plus herbicydy.