Zagospodaruj resztki pożniwne kukurydzy

resztki pożniwne kukurydza 278

resztki pożniwne kukurydza 278

Resztki pożniwne po uprawie kukurydzy stanowią duże wyzwanie w zakresie rozkładu i mineralizacji. Często nawet po całym sezonie uprawy rośliny następczej są one widoczne zarówno na powierzchni pola jak i w glebie. Dobre rozdrobnienie oraz aktywność mikro organizmów glebowych rozwiązuje skutecznie ten problem.

Technologia wspierająca rozkład resztek pożniwnych w postaci dwóch preparatów Full Terminator i Bi Protect, to efektywny sposób na budowę struktury gleby, poprawy ilości materii organicznej i ponowne uruchomienie składników pokarmowych zawartych w resztkach pożniwnych.

Bakterie Bi Protect szybko rozmnażają się w glebie, efektywnie działając praktycznie w każdych warunkach. Produkują duże ilości enzymów proteolitycznych i amylolitycznych rozkładających zawartą w resztkach pożniwnych celulozę – podstawowy budulec roślin.

Zawarte w preparacie Full TERMINATOR kwasy fulwowe z jednej strony stanowią idealne środowisko do namnażania się korzystnych mikroorganizmów glebowych, a z drugiej zapobiegają stratom składników mineralnych wydzielanych do środowiska w wyniku procesu mineralizacji. Stanowią niejako pożywkę z zastosowanych bakterii Bi Protect.

Dostarczenie do gleby aktywnych kwasów fulwowych ma również istotny wpływ na szybkość procesu humifikacji co w konsekwencji rzutuje na zawartość próchnicy oraz strukturę gleby.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!


Polecamy również

Resztki pożniwne po uprawie kukurydzy stanowią duże wyzwanie w zakresie rozkładu i mineralizacji. Często nawet po całym sezonie uprawy rośliny następczej są one widoczne zarówno na powierzchni pola jak i w glebie. Dobre rozdrobnienie oraz aktywność mikro organizmów glebowych rozwiązuje skutecznie ten problem.

Technologia wspierająca rozkład resztek pożniwnych w postaci dwóch preparatów Full Terminator i Bi Protect, to efektywny sposób na budowę struktury gleby, poprawy ilości materii organicznej i ponowne uruchomienie składników pokarmowych zawartych w resztkach pożniwnych.