Wielkość systemu korzeniowego w zależności od pH gleby

ph gleby wiz

ph gleby wiz

Skuteczne radzenie sobie z okresowymi niedoborami wody zapewnia rozbudowany i głęboki korzeń. Czynnik który silnie ogranicza rozwój systemu korzeni to niski odczyn gleby skutkujący:

1. Mniejszą dostępnością makro-składników w profilu glebowym (rys.1). Przekłada się to na system korzeniowy poprzez zmianę liczby, długości, średnicy oraz kąta penetracji korzeni i włośników (rys. 2).

rys. 1 Przyswajalność składników mineralnych dla roślin. (Marek Krysztoforski-Wapnowanie podstawą żyzności).

2. Większą dostępność glinu Al3+(rys.1) który uszkadza korzenie i ogranicza wzrost systemu korzeniowego (rys.3).

Rozwiązanie jest proste – wystarczy zastosować odpowiednią ilość wapna dobrej jakości. Zabieg ureguluje pH, co zwiększy dostępność składników i lepsze wykorzystanie nawożenia, a toksyczność Al nie będzie stanowić problemu w rozwoju systemu korzeniowego.Polecamy również

Skład materii organicznej nie zawsze jest jednakowy. Największy wpływ na retencję ma próchnica która jest głównym (85%) składnikiem materii organicznej.
Próchnica jako substancja niejednorodna o nieuporządkowanej budowie doskonale wiąże wodę. Słodka próchnica (pH 6,0-7,2) korzystnie wpływa na strukturę gleby i dodatkowo powiększa pojemność wodną (rys.1).
Wpływu tego nie uzyskamy w glebach z niskim pH. Mamy tam kwaśną próchnicę wysyconą jonami Al3+ i H+ o niekorzystnym wpływie na strukturę gleby.