Wapnowanie zwiększa pojemność wodną gleby i zdolność magazynowania składników pokarmowych

nordkalk newsletter susza 2

nordkalk newsletter susza 2

Na ilość wody dostępnej - odczyn ma bardzo wysoki wpływ obok struktury oraz rodzaju gleby. Retencja wody dostępnej wynosi zwykle ok. 80-150 l/m2 na glebach lekkich i ok. 160-250 l/m2 na glebach zwięzłych (rys.1). Ponieważ woda jest najważniejszym czynnikiem limitującym plonowanie, wskazane są zabiegi powiększające pojemność wodną. Możemy to zrobić poprawiając:

  • strukturę gleby - poprzez prawidłowe zabiegi agrotechniczne i agromelioracyjne uzyskamy wzrost retencji nawet o 20 l/m2
  • odczyn gleby - tu retencja może się zwiększyć o 20-60 l/m2

Na zdolność magazynowania składników pokarmowych - odczyn ma decydujący wpływ. Zależy od niego wielkość magazynu glebowego w postaci układu sorpcyjnego. Pojemny układ sorpcyjny gwarantuje:

  • dobre magazynowanie składników mineralnych,
  • ograniczone wymywanie,
  • uregulowane i optymalne odżywienie roślin.

Wraz ze wzrostem odczynu, zwiększa się pojemność sorpcyjna gleby (rys.2), w efekcie zmniejszają się straty w składnikach pokarmowych, a rośliny są lepiej odżywione.

Na ilość wody dostępnej – odczyn ma bardzo wysoki wpływ obok struktury oraz rodzaju gleby. Retencja wody dostępnej wynosi zwykle ok. 80-150 l/m2 na glebach lekkich i ok. 160-250 l/m2 na glebach zwięzłych (rys.1). Ponieważ woda jest najważniejszym czynnikiem limitującym plonowanie, wskazane są zabiegi powiększające pojemność wodną.