Wapnowanie pozytywnie wpływa na jakość materii organicznej

prochnica 278

prochnica 278

Skład materii organicznej nie zawsze jest jednakowy. Największy wpływ na retencję ma próchnica która jest głównym (85%) składnikiem materii organicznej.

Próchnica jako substancja niejednorodna o nieuporządkowanej budowie doskonale wiąże wodę. Słodka próchnica (pH 6,0-7,2) korzystnie wpływa na strukturę gleby i dodatkowo powiększa pojemność wodną (rys.1).

Wpływu tego nie uzyskamy w glebach z niskim pH. Mamy tam kwaśną próchnicę wysyconą jonami Al3+ i H+ o niekorzystnym wpływie na strukturę gleby.

rys. 1. Wpływ przyrostu ilości próchnicy na pojemność wodną. https://www.researchgate.net

Słodka próchnica wpływając na strukturę glebową poprawia gospodarkę wodną, lepiej pracuje przesiąkanie i infiltracja. Gleba lepiej radzi sobie z problemami zaskorupiania się i zbrylania. Mniejsze jest też parowanie (rys.2).

Skład materii organicznej nie zawsze jest jednakowy. Największy wpływ na retencję ma próchnica która jest głównym (85%) składnikiem materii organicznej.
Próchnica jako substancja niejednorodna o nieuporządkowanej budowie doskonale wiąże wodę. Słodka próchnica (pH 6,0-7,2) korzystnie wpływa na strukturę gleby i dodatkowo powiększa pojemność wodną (rys.1).
Wpływu tego nie uzyskamy w glebach z niskim pH. Mamy tam kwaśną próchnicę wysyconą jonami Al3+ i H+ o niekorzystnym wpływie na strukturę gleby.